Vragen over het opzeggen van contracten met uitbaters van fiets­stal­lingen


Indiendatum: dec. 2013

Vragen ingetrokken en verwerkt in de inbreng bij het schriftelijk overleg Strategie NS commerciƫle activiteiten op en rond stations.

Vragen van het lid Ouwehand aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu en de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het opzeggen van contracten met uitbaters van fietsstallingen

1. Bent u ermee bekend dat de NS de contracten met tientallen exploitanten van bewaakte fietsstallingen bij stations zoals Fietspoint in Leiden wil opzeggen? [1][2]

2. Klopt het dat de NS overal in het land contracten opzegt met uitbaters van fietsenstallingen? Zo ja, hoeveel fietsenmakers zullen hierdoor hun baan verliezen? Zo nee, hoe zit het dan?

3. Kunt u duidelijkheid scheppen over wat er met de huidige werknemers van de fietsenstallingen gaat gebeuren? Deelt u de mening dat op zijn minst de NS het huidige personeel verplicht door eventuele nieuwe exploitanten moet laten overnemen? Zo nee, waarom niet?

4. Kunt u aangeven op welke manier u betrokken bent bij de plannen van de NS over fietsenstallingen, bijvoorbeeld in overleg met de NS, ProRail en gemeenten? Bent u bereid in overleg aan te dringen op behoud van de huidige fietsenstallingen en het huidige personeel?

[1] http://www.trouw.nl/tr/nl/4504/Economie/article/detail/3560028/2013/12/11/NS-breken-met-uitbaters-fietsenstallingen-op-stations.dhtml

[2] http://nos.nl/artikel/585191-ns-minder-uitbaters-fietsstallingen.html