Vragen Arissen over Almelose metaal­re­cycler die duizend Britse tanks niet mag verschroten van Justitie


Indiendatum: aug. 2017

Vragen van het lid Arissen (PvdD) aan de minister van Veiligheid en Justitie over het bericht dat Almelose metaalrecycler duizend Britse tanks niet mag verschroten van Justitie.

  1. Kent u het bericht ‘Almelose metaalrecycler mag duizend Britse tanks niet verschroten van Justitie’ [1], waaruit blijkt dat metaalrecycler Riwald om onduidelijke redenen geen vergunning heeft gekregen voor het verschroten van duizend Britse tanks?
  2. Deelt u de mening dat het recyclen van oorlogsmaterieel tot bruikbare grondstoffen een nobel doel is, dat spreekwoordelijk bekend is via 'van zwaarden tot ploegscharen'? Zo nee, waarom niet?
  3. Is het waar dat aan het bedrijf Riwald recycling een vergunning tot verschroting van tanks en pantserwagens geweigerd is? Zo ja, aan welke voorwaarden had het bedrijf moeten voldoen om deze vergunning te kunnen krijgen?
  4. Deelt u de mening dat afgeschreven oorlogsmaterieel bij voorkeur niet in verkeerde handen zou moeten vallen en om die reden beter onschadelijk gemaakt kan worden? Zo nee, waarom niet?
  5. Is het waar dat Riwald recycling reeds ruime ervaring heeft bij het verschroten van Oorlogsmaterieel?
  6. Zijn er Nederlandse bedrijven die militair materieel tot schroot mogen verwerken? Zo nee, waarom niet en deelt u de mening dat dit schadelijk is voor het Nederlandse bedrijfsleven? Zo ja, welke bedrijven zijn dit en om welke reden mogen zij wel wat Riwald recycling kennelijk niet mag?
  7. Bent u bereid te onderzoeken of aan Riwald recycling alsnog een ontheffing voor het onder toezicht onder beheer hebben van wapentuig kan worden verstrekt? Zo nee, waarom niet? Zo ja, op welke termijn en wijze?


[1] https://www.volkskrant.nl/economie/almelose-metaalrecycler-mag-duizend-britse-tanks-niet-verschroten-van-justitie~a4513876/

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Livestream begint over

Informeer mij