Vragen Akerboom over een incident met een wolf


Indiendatum: 10 jul. 2023

Vragen van het lid Akerboom (Partij voor de Dieren) aan demissionair minister voor Natuur en Stikstof en demissionair minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over een incident met een wolf

1. Kent u het bericht ‘Wolf doden mag alleen bij 'acuut' gevaar, nog onduidelijk of dat in Wapse zo was’? (1)

2. Is het waar dat er een incident is geweest tussen een wolf was en een hobbydierhouder? Zo nee, wat is onjuist aan de berichtgeving daaromtrent?

3. Is het waar dat het dier in kwestie onder een omheining doorgekropen was naar een wei waarin schapen graasden? Zo ja, deelt u de mening dat de omheining in dat geval vermoedelijk niet voldoende wolfwerend was zoals de wet voorschrijft? Zo nee, wat was dan de situatie waaruit het incident voortvloeide?

4. Is het waar dat de hobbydierhouder het dier in kwestie met een hooivork en met een schep in het nauw probeerde te drijven? Zo nee, wat was dan de werkelijke toedracht?

5. Is het waar dat de wolf die in het nauw gedreven werd door de hobbydierhouder weinig anders kon dan zich verdedigen tegen de aanval met schep en hooivork? Zo nee, waarom niet?

6. Is het waar dat de wolf twee uur na het incident nog steeds in de wei aanwezig was en in kennelijke paniek de uitgang niet wist te vinden en vervolgens in koelen bloede door de politie en/of een jager is doodgeschoten? Zo nee, wat was dan de werkelijke toedracht?

7. Is er na het incident iets voorgevallen waardoor de wolf gevangen werd in de omheining rond het weiland, waardoor het dier met geen mogelijkheid kon vluchten? Zo ja, wat? Zo nee, hoe is te verklaren dat de wolf niet vluchtte?

8. Is het waar dat volgens het wolvenprotocol van Bij12 een wolf alleen mag worden afgeschoten wanneer sprake is van acuut gevaar en dat een wolf die prooidieren eet of mensen aanvalt niet direct gedood mag worden maar eerst bang gemaakt moet worden met de kans dat het dier kan ontsnappen? Zo ja, is het afschot in strijd geweest met het wolvenprotocol en wie is daarvoor dan verantwoordelijk? Zo nee, hoe luidt dan de juiste interpretatie van het wolvenprotocol?

9. Deelt u de mening dat twee uur na het incident niet langer sprake was van acuut gevaar? Zo nee, waarom niet? Zo ja, bent u bereid justitie te verzoeken een onderzoek in te stellen?

10. Is gecontroleerd of het afgeschoten dier mogelijk jongen te verzorgen had? Zo nee, waarom niet? Zoja, wat is er gedaan om de jongen te redden?

11. Bent u bereid aangifte te doen tegen de burgemeester als er vermoedens van wetsovertreding zijn? Zoja, op welke termijn en wijze? Zo nee, waarom niet?

12. Vormt het incident voor u aanleiding om versneld opdracht te geven tot toezicht en handhaving op de wettelijke verplichting omgehouden dieren adequaat te beschermen tegen roofdieren? Zo nee, waarom niet? Zoja, op welke termijn en wijze?

(1) https://www.nu.nl/binnenland/6...

Interessant voor jou

Vervolgvragen Van Raan en Van Esch over directe en indirecte lozingen en/of afvalinjecties onder de Waddenzee

Lees verder

Vragen Akerboom over het niet gebruiken van Europese fondsen omtrent roofdieren

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer