Planning Tweede Kamer­ver­kie­zingen


Profielschets kandidaten bekend op 1 maart 2020

Reactietermijn kandidaten tot 1 april 2020

Vaststellen kandidatenlijst op congres van 15 november 2020