Overzicht moties & amendementen

Natuur, biodiversiteit, dieren in het wild

Veehouderij, landbouw, voedsel

Gezelschapsdieren, handel in dieren, dierenmishandeling

Proefdieren, biotechnologie

Dieren voor vermaak en mode

Vissen, mariene ecosystemen, visserij

Klimaat, energie, milieu, ruimtelijke ordening

Buitenlands beleid, internationale samenwerking, EU

Maatschappij, privacy, werk en inkomen