Zwij­nen­jacht


De Flora- en Faunawet staat alleen de jacht toe op konijn, wilde eend, haas, fazant en houtduif (in principe ook op de patrijs, maar de jacht op dit dier is nooit geopend). Toch worden wilde zwijnen massaal gedood onder de noemer van populatiebeheer.
De redenen voor dit afschot blijken niet te kloppen: uit onderzoek blijkt dat het intensief afschieten van wilde zwijnen juist heeft geleid tot een verstoorde populatie waarbij ieder jaar méér dieren worden geschoten. Ook worden de dieren vaak bijgevoerd waardoor de populatie kunstmatig groeit. Zo valt er het jaar daarna meer te schieten. Een zwijn is een geliefd trofee voor de grofwildjager.

Het standpunt Zwijnenjacht is onderdeel van: Jacht

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Gerelateerd

Bijdragen Moties Vragen Nieuws