Dier­vrien­de­lijke aanpak zwerf­katten


De Partij voor de Dieren is zich bewust van de problemen die zich voor kunnen doen rond zwerfkatten. De enige diervriendelijke en beproefde methode om iets aan zwerfkattenproblematiek te doen is het vangen, castreren of steriliseren en terugplaatsen van de katten. Hierdoor komen er geen nieuwe katten bij. Als deze katten voldoende gesocialiseerd zijn, kunnen ze eventueel via een plaatselijk dierenasiel herplaatst worden.

Om het aantal katten te verminderen wil de Partij voor de Dieren ook dat er meer geïnvesteerd wordt in voorlichting over neutralisatie van katten. Wij zijn daarnaast voorstander van algehele registratie van honden en katten. Voor honden is dit vanaf 2013 verplicht. De regering wil dit helaas niet verplichten voor katten. Via verplichte identificatie en registratie van katten, gekoppeld aan een landelijk castratie- en sterilisatieprogramma kan de groei van de zwerfkattenpopulatie een halt worden toegeroepen.

Wij zullen hiervoor blijven pleiten. De PvdD vindt dat gemeenten en landelijke overheid zich veel meer moeten inzetten om het zwerfdierenprobleem (op een diervriendelijke manier) tegen te gaan. Het gevonden-voorwerpenbeleid dat gemeenten verplicht zwervende dieren veertien dagen te ‘bewaren’, blijkt al jaren ontoereikend om in de grote behoefte aan opvangplaatsen te voorzien. De gemeentegrensoverschrijdende aard van de opvangproblematiek vraagt om landelijke aandacht.

De PvdD heeft een motie aangenomen gekregen voor een verbod op de jacht op katten. Helaas voert de regering deze motie niet uit.

Het standpunt Diervriendelijke aanpak zwerfkatten is onderdeel van: Opvang van gezelschapsdieren

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer