Nationaal zorgfonds


De Partij voor de Dieren is tegen marktwerking in de zorg en vindt dat de regie over de zorg voor mensen niet thuis hoort bij zorgverzekeraars. Patiënten moeten zelf de keuze kunnen maken over de medicijnen die zij gebruiken en door wie en waar zij zich laten behandelen. De Partij voor de Dieren is voorstander van een Nationaal Zorgfonds, dat zorg toegankelijk maakt voor iedereen. Het eigen risico moet afgeschaft worden en er moet geen eigen bijdrage zijn voor jeugdzorg.

Het standpunt Nationaal zorgfonds is onderdeel van: Financiering/kosten