Zorg voor huis­dieren, opvang en noodhulp


Onze idealen

  • Er komen landelijke richtlijnen voor de financiering van dierenopvangcentra en wildopvangcentra. De Rijksoverheid, provincies en gemeenten zorgen voor voldoende financiering.
  • De huisdierensector gaat meebetalen aan de opvang en verzorging van afgestane en gevonden dieren. Per verkocht dier wordt een bijdrage gestort in een opvangfonds.
  • Het netwerk van opvangcentra en dieren ambulances wordt landelijk dekkend.
  • Dierenambulances krijgen net als andere hulpdiensten bevoegdheden om snel ter plaatse te kunnen zijn voor noodhulp aan dieren, zoals een vergunning om over bus- of trambaan te rijden en het recht om vrij te kunnen parkeren.
  • Het redden van dieren krijgt een vaste plaats in draaiboeken van hulpdiensten en rampenplannen.
  • Als mensen thuis zorg nodig hebben, wordt ook voorzien in hulp bij de zorg voor de aanwezige dieren. Het wordt mogelijk voor mensen om hun huisdier mee te nemen naar een zorginstelling.
  • In opvanghuizen voor slachtoffers van huiselijk geweld is ook plaats voor hun huisdieren, als dat nodig is. Zo nodig worden huisdieren opgevangen in gastgezinnen.
  • Zorg voor dieren is geen luxegoed, maar noodzaak: net als medische hulp voor mensen wordt ook de diergeneeskundige zorg vrijgesteld van btw.

Ieder jaar belanden vele tienduizenden huisdieren, die eerder vaak in een opwelling zijn gekocht, in het asiel. Ook pasgeboren dieren worden regelmatig naar het asiel gebracht of gedumpt, omdat ze ongewenst zijn. De opvang van gevonden of afgestane dieren is een wettelijke taak van gemeenten, maar die laten het vaak afweten. Daardoor zijn het vaak hardwerkende vrijwilligers die de dierenasielen en opvangcentra draaiende houden met donaties van particulieren. De financiering door overheden voor de opvang van dieren is vaak zeer gering of ontbreekt volledig. De Partij voor de Dieren wil dat de overheid haar verantwoordelijkheid neemt en dierenasielen en ambulances financieel ondersteunt.

Het standpunt Zorg voor huisdieren, opvang en noodhulp is onderdeel van: Dierenrechten in de Grondwet

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer