Weten­schap is onaf­han­kelijk en vrij


Onze idealen

  • De overheid investeert extra geld in fundamenteel onderzoek. Er zal minder via tweede en derde geldstromen gefinancierd worden. Matchingseisen van onderzoek van commerciĆ«le opdrachtgevers worden beperkt.
  • Er komen strengere onafhankelijkheidseisen bij het instellen van bijzondere leerstoelen die gefinancierd worden door bedrijfsleven of maatschappelijke organisaties en stichtingen.
  • Wetenschappelijk onderzoek wordt publiek gefinancierd en moet dus toegankelijker worden. Daarom wordt de Open Access en Open Science-beweging gesteund en gefinancierd. Ook wetenschappelijke artikelen en rapporten die (deels) met publiek geld zijn gefinancierd, zijn gratis en zonder belemmeringen in te zien.
  • Er komt een openbaar register van nevenactiviteiten van alle onderzoekers, professoren en docenten op universiteiten en hogescholen.
  • Er wordt door de ethische commissies van de onderwijsinstellingen toezicht gehouden op eventuele belangenverstrengeling van onderwijzend personeel. Met name bij commerciĆ«le nevenfuncties in de fiscale, bedrijfskundigen economische wetenschapsgebieden.
    Onderzoek en academisch werk, dat leidt tot verandering in economisch denken, wordt gestimuleerd. Projecten, die in de universitaire economieopleidingen naar meer pluraliteit en diversiteit streven, worden ondersteund.

De onafhankelijkheid en de kwaliteit van de wetenschap wordt beschermd en vergroot. Wetenschap mag niet onderworpen worden aan de tucht van de markt of rendementsdenken. Om kwaliteit en onafhankelijkheid van wetenschappelijk onderzoek te vergroten wordt een groter deel hiervan gefinancierd via vaste (meerjarige) financiering. De werkdruk op de universiteiten en hogescholen is ook veel te veel toegenomen. Het overheidsbudget voor eerste en tweede geldstroomonderzoek wordt daarom structureel verhoogd. Daarmee krijgen niet alleen docenten, maar ook onderzoekers en promovendi voldoende tijd en ruimte om hun werk te doen.

Het standpunt Wetenschap is onafhankelijk en vrij is onderdeel van: Slimmer onderwijs, solide wetenschap, rijke cultuur

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer