Voor iedereen toegan­kelijk onderwijs


Onze idealen

  • Vrijstelling van het collegegeld in het eerste jaar van het mbo draagt bij aan het verminderen van schaarste op de arbeidsmarkt aan afgestudeerden in bepaalde richtingen (zolang een ontwikkelbudget nog niet is ingevoerd).
  • De instroom van mbo-studenten naar hoger onderwijs wordt verbeterd door nauwere samenwerking tussen hbo en mbo.
  • De OV-kaart voor studenten wordt omgezet in een gift en blijft geldig zolang de student studiefinanciering ontvangt.
  • Universiteiten en hogescholen worden verder gedemocratiseerd: studenten en docenten krijgen in de medezeggenschapsraden meer invloed. Bestuurders worden gekozen, in plaats van benoemd door de minister.
  • Er komen mogelijkheden voor het verzamelen van studiepunten met vrijwilligerswerk.
  • Er komt een officieel erkende opleiding voor natuur-inclusieve landbouw.

Toegankelijkheid van het onderwijs voor iedereen is een kernwaarde. Die staat nu onder druk. Alleen toegankelijk onderwijs kan de bestaande ongelijkheid verkleinen. Dat geldt voor elk schooltype, maar in het bijzonder voor de doorstroom naar andere onderwijsvormen. Middelbare (beroeps)opleidingen zijn van vitaal belang voor de samenleving. Dat belang is alleen maar toegenomen, nu de energietransitie grote inspanningen vraagt. Denk alleen al aan de grote behoefte aan duurzame installatiebedrijven. Maar die opleidingen krijgen niet altijd de waardering die ze verdienen, terwijl ze aan de basis staan van een duurzame samenleving. Het opleiden (en omscholen) van technici in onder andere duurzame energie, duurzaam bouwen en duurzaam voedsel is van cruciaal belang. Door leer/werk-onderwijs te stimuleren, zijn nieuwe technici meteen klaar om aan de slag te gaan.

Het standpunt Voor iedereen toegankelijk onderwijs is onderdeel van: Slimmer onderwijs, solide wetenschap, rijke cultuur

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer