Vissen voelen pijn


Onze idealen

  • We willen af van de staandwantvisserij. In deze staande netten komen onder andere bruinvissen vast te zitten, waardoor ze verdrinken.
  • Het levend koken van dieren als kreeften, krabben en garnalen en de verkoop van levende dieren voor consumptie wordt verboden.
  • Bestaande viskwekerijen worden onafhankelijk getoetst op dierenwelzijn en duurzaamheid. Viskwekerijen die deze toets niet doorstaan, verdwijnen.
  • Onverdoofde slacht van vissen wordt verboden.
  • Sportvissen (de hengeljacht) is een vorm van tijdverdrijf die ernstig dierenleed veroorzaakt en wordt verboden.

Lange tijd heeft men gedacht dat vissen geen pijn kunnen voelen. Maar inmiddels staat onomstotelijk vast dat vissen wel degelijk pijn en stress kunnen ervaren en zelfs een bewustzijn hebben. Vissen die in netten terechtkomen of via haken (longlines) worden gevangen, maken een gruwelijke doodsstrijd door. De Partij voor de Dieren zet zich in voor een verbod op alle vangst- en dodingsmethoden die gepaard gaan met langdurig en ernstig lijden en eindigen in een onverdoofde slacht.

Het standpunt Vissen voelen pijn is onderdeel van: Dierenrechten in de Grondwet