Verbinding tussen boer(in) en burger: een gezonde voed­sel­markt


Onze idealen

  • Voor al het voedsel waarbij dat kan, gaan we de productie regionaal organiseren.
  • Boeren worden beschermd tegen oneerlijke concurrentie van buitenaf. We blokkeren alle Europese vrijhandelsverdragen die leiden tot import van goedkope producten die beneden onze eigen standaarden zijn geproduceerd.
  • Er komen heffingen aan de Europese buitengrenzen voor voedsel dat we zelf ook (kunnen) produceren, maar dan duurzamer. Zo wordt de negatieve spiraal van bulkproductie tegen zo laag mogelijke kosten doorbroken en komt er ruimte voor kwaliteit, boerenvakmanschap en de menselijke maat.
  • Nederland stopt met het opbouwen en faciliteren van vee-industrie elders, zoals in Oekraïne is gebeurd. De export van fokdieren of stalsystemen naar andere landen wordt niet meer toegestaan.
  • Boeren en tuinders krijgen de mogelijkheid om zich samen sterk te maken voor een eerlijke inkoopprijs voor hun product. Ook komt er een eerlijke-prijs-bewijs: tussenhandelaren, supermarkten en andere retailers moeten aantonen dat zij een faire inkoopprijs betalen aan de boer. Contracten met een leveringsplicht voor een niet-kostendekkende prijs worden verboden. De prijs die de consument betaalt in de winkel moet een true price zijn.
  • Initiatieven voor regionale voedselproductie en de verbinding tussen boer en burger worden volop gestimuleerd. Ruim baan voor stadslandbouw, voedselbossen en boerderijen waarbij burgers samen het eigenaarschap vormgeven en samenwerken met de boer!
  • Het Europees Gemeenschappelijk Landbouwbeleid, dat productieverhoging nog altijd officieel als enige doel heeft, gaat grondig op de schop. De honderden miljarden (!) euro’s landbouw- en visserijsubsidies uit de komende meerjarenbegroting van de EU (2021-2028) worden gebruikt om boeren en vissers te helpen omschakelen naar ecologische, plantaardige voedselproductie. Daarna worden de subsidies afgeschaft.
  • Planten- en dierenrassen mogen geen eigendom van bedrijven zijn. Octrooien op vormen van leven worden verboden. We verzetten ons tegen pogingen van bedrijven als Bayer-Monsanto en BASF om genen van planten en dieren te patenteren en zo de voedselmarkt te beheersen.
  • Nederland zet zich internationaal in voor een sterk kwekersrecht voor boeren en gewasveredelaars.

Het gesleep met voedsel over de hele wereld is misschien wel een van de best zichtbare excessen van de handelspolitiek die ook het voedseldomein volledig heeft overgenomen. En dat terwijl daar vaak geen enkele noodzaak voor bestaat. Zo exporteert Nederland uien naar Brazilië, terwijl hier uien uit Nieuw-Zeeland in de winkel liggen. Zowel de verbinding tussen boeren en burgers als die tussen de burgers en hun voedsel zijn vergaand verstoord. Hoog tijd om die verbinding te herstellen, want juist de verbinding geeft ons de kans om de omschakeling in de landbouw samen mogelijk te maken. Het begin van de verandering is er al: door het hele land ontstaan initiatieven voor lokale voedselproductie, met boeren en burgers samen. En onder aanvoering van de Partij voor de Dieren is het begin van het einde van vrijhandelsverdragen ingezet. Zo is dankzij onze partij de vrijhandelsdeal met de Mercosur-landen, die zou leiden tot massale import van goedkope landbouwproducten, van tafel geveegd. Dit groeiend verzet gaan we uitbouwen, zodat we duurzame boeren kunnen beschermen.

Het standpunt Verbinding tussen boer(in) en burger: een gezonde voedselmarkt is onderdeel van: Duurzame landbouw en gezond voedsel