Toetreding nieuwe lidstaten


De Partij voor de Dieren vindt dat zolang de Europese Unie niet deugdelijk democratisch functioneert, het onverstandig om de EU uit te breiden. De Partij voor de Dieren is in de huidige omstandigheden tegen toetreding van nieuwe lidstaten.

Het standpunt Toetreding nieuwe lidstaten is onderdeel van: Europa