Scherpe voor­waarden bij taak­over­dracht naar lagere overheden


De Partij voor de Dieren vindt dat taken en verantwoordelijkheden van de landelijke overheid alleen aan provincie of gemeente kunnen worden overgedragen onder scherpe voorwaarden. De taak moet zich ervoor lenen en de overheden die de nieuwe taak erbij krijgen moeten voldoende (financieel) zijn toegerust.

Het standpunt Scherpe voorwaarden bij taakoverdracht naar lagere overheden is onderdeel van: Democratie en bestuur