Studeren betaalbaar en toegan­kelijk maken


Studeren moet voor iedereen betaalbaar zijn. Fundamenteel wetenschappelijk onderzoek is van essentieel belang voor een goede, vruchtbare en onafhankelijke wetenschap. De Partij voor de Dieren wil dat het leenstelsel afgeschaft wordt en de basisbeurs terugkeert. De OV-kaart voor studenten moet niet omgezet worden in een lening en moet geldig blijven zolang de student studiefinanciering geniet. Daarnaast wil de PvdD dat het collegegeld flink verlaagd wordt. Het collegegeld moet voor alle studenten hetzelfde zijn, ongeacht het aantal eerder gevolgde studies of behaalde diploma’s. De onderwijsinstelling moet aantonen hoe het collegegeld is opgebouwd. Flexstuderen moet het voor studenten gemakkelijker maken hun studie een jaar te combineren met een bestuursfunctie of medezeggenschap, zonder dat jaar het volledige bedrag aan collegegeld kwijt te zijn.

De Partij voor de Dieren wil dat universiteiten en hogescholen verder worden gedemocratiseerd: studenten en docenten moeten in de medezeggenschapsraden meer invloed krijgen. Bestuurders moeten worden gekozen, in plaats van benoemd door de minister. Ook wil de PvdD dat de instroom van mbo-studenten naar hoger onderwijs verbeterd wordt door nauwere samenwerking tussen hbo en mbo

Alle universiteiten moeten onafhankelijk zijn. De Wageningen Universiteit valt als enige universiteit onder het ministerie van Economische Zaken. Dit wekt de schijn van het bedienen van economische belangen van de agrarische sector in de hand. De PvdD wil dat alle universiteiten, inclusief de Wageningen UR, onder de verantwoordelijkheid vallen van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Het standpunt Studeren betaalbaar en toegankelijk maken is onderdeel van: Onderwijs

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Gerelateerd

Bijdragen Moties Vragen Nieuws
Bijdragen Moties Vragen Nieuws