Strengere normen lucht­kwa­liteit


Regels van World Health Orga­ni­sation hanteren

Luchtverontreiniging leidt elk jaar tot 12.000 vroegtijdige sterfgevallen.

Dat zijn 33 doden per dag. Nederland hanteert de Europese normen voor luchtkwaliteit, maar die zijn aanzienlijk lager dan de normen gesteld door de World Health Organisation (WHO). De Partij voor de Dieren wil dat deze strengere normen van de WHO gebruikt gaan worden. Dat is in het belang van alle Nederlanders.

De intensieve veehouderij is een van de hoofdbronnen van luchtvervuiling. Jarenlange investeringen in technische maatregelen hebben die vervuiling onvoldoende kunnen terugbrengen. De Partij voor de Dieren is tegen symptoombestrijding als luchtwassers, die stallen potdicht maken, dieren opgesloten houden en de risico’s op stalbranden vergroten. Het probleem moet bij de bron worden aangepakt; alleen een inkrimping van de veestapel leidt tot werkelijk minder uitstoot van schadelijke stoffen.

Het standpunt Strengere normen luchtkwaliteit is onderdeel van: Klimaat- en milieubeleid

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Gerelateerd

Bijdragen Moties Vragen Nieuws
Bijdragen Moties Vragen Nieuws