Stoppen met proeven op apen


Apen­test­centrum BRPC sluiten

Proeven op apen (primaten) zijn in Nederland nog steeds dagelijkse praktijk.

Deze experimenten vinden vooral plaats in het BPRC te Rijswijk, het grootste apenonderzoekscentrum van Europa. De Partij voor de Dieren wil dat onderzoek met apen zo snel mogelijk wordt verboden en dat het BPRC sluit. Tegen proeven op apen bestaat veel maatschappelijke weerstand. De experimenten zijn vaak erg wreed en pijnlijk.

Ook in de wetenschap is er toenemende kritiek op proeven met apen. Het onderzoek met apen draagt weinig bij aan de genezing van ziekten. Als bij het testen van potentiele medicijnen na het proefdieronderzoek wordt overgegaan tot onderzoek bij mensen, valt 90% van de stoffen alsnog af. Daarmee zijn dieren, inclusief apen, een omslachtig en inefficiënt model om meer te weten te komen over de menselijke gezondheid.

De 10 miljoen euro subsidie die de overheid jaarlijks aan het apenonderzoekscentrum schenkt, kan beter besteed worden aan de ontwikkeling van proefdiervrije onderzoekmethoden. Nieuwe wetenschappelijke inzichten en nieuwe technische ontwikkelingen maken het mogelijk om over te stappen naar een betere wetenschap, betere regels en betere beantwoording van wetenschappelijke vragen, zonder gebruik te maken van apen of andere proefdieren. Uiteindelijk is dat ook beter voor de patiënten, want nieuwe proefdiervrije onderzoeksmethoden leveren vaak sneller en betrouwbaardere informatie op dat de achterhaalde proeven op apen.

Het standpunt Stoppen met proeven op apen is onderdeel van: Dierenrechten in de Grondwet

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Gerelateerd

Bijdragen Moties Vragen Nieuws
Bijdragen Moties Vragen Nieuws