Stop met expor­teren van een gefaald land­bouw­systeem


Onze idealen

  • Producten die in Nederland of de EU worden ingevoerd voldoen minimaal aan dezelfde milieu- en dierenwelzijnseisen als producten die hier geproduceerd worden. Als dat niet mogelijk is binnen de regels van de Wereldhandelsorganisatie (WTO), leggen Nederland en de EU de regels van de WTO naast zich neer. Nederland en de EU schrikken er niet voor terug om het tot een (proef)proces te laten komen.
  • Nederland gaat producten weren die zijn geproduceerd ten koste van mensen, dieren of milieu en maakt zich er in Brussel sterk voor dat lidstaten dat onderling ook kunnen doen. Een voorbeeld is ganzen- en eendenlever (foie gras) uit Frankrijk, Spanje, Bulgarije en Hongarije.
  • Diertransporten worden binnen Europa fors aan banden gelegd. Diertransporten duren niet langer dan twee uur. Op warme dagen mogen dieren niet op transport worden gezet. Transporten van levende dieren naar landen buiten de EU zijn niet langer toegestaan.
  • Nederland stopt met het opbouwen en faciliteren van vee-industrie elders, zoals onder andere in Oekraïne, China en Rusland is gebeurd. De export van fokdieren of stalsystemen om in landen elders de bio-industrie op te bouwen wordt niet meer toegestaan.
  • De export van veehouderijsystemen die in Nederland zelf niet zijn toegestaan wordt in ieder geval verboden. Ook landbouwgif en andere chemicaliën die hier verboden zijn, mogen niet meer worden geëxporteerd.
  • De minister van Landbouw gaat niet meer mee met handelsmissies, evenals vertegenwoordigers van de veehouderij. Nederland stopt onmiddellijk met het exporteren van de bio-industrie naar andere landen. Alle bestaande budgetten voor exportpromotie verdwijnen. De Landbouwraden worden opgeheven.
  • Ook bedrijven uit sectoren die elders op de wereld onherstelbare schade aanrichten aan ecosystemen en de leefomgeving van mens en dier, zoals de olie- en gasindustrie, worden uitgesloten van handelsmissies.
  • De Nederlandse overheid staakt betrokkenheid bij en financiering van overlegorganen waarin multinationals grote inspraak krijgen over het te voeren beleid rondom de import van grondstoffen zoals soja en palmolie. De ronde tafels voor ‘duurzame’ soja en palmolie zijn niets dan greenwashing en worden afgeschaft. Bindende afspraken waarin de gezondheid van de planeet het speerpunt vormt komen hiervoor in de plaats.

De Partij voor de Dieren wil dat de Nederlandse overheid het voortouw neemt in een radicale herziening van het eigen handelsbeleid. Het handelsbeleid komt volledig ten dienste van het verdedigen en promoten van kwetsbare waarden in plaats van, zoals dat nu gaat, het verdrukken van kwetsbare waarden.

De Partij voor de Dieren wil dat Nederland stopt met het exporteren van de bio-industrie. Op de handelsmissies die elk jaar georganiseerd worden, reizen vertegenwoordigers van de bio-industrie in het kielzog van onze koning en koningin mee om ons volledig gefaalde landbouwmodel aan andere landen op te dringen. Nederlandse producenten van stal- en slacht-systemen verkopen daar hun morbide handel aan landen elders, terwijl ze weten dat de bio-industrie in eigen land tot gigantische problemen voor dieren en de natuur hebben gezorgd. Ook bloemen en bollen, geteeld met voor mens, dier en natuur zeer schadelijk landbouwgif, worden met hulp van de Nederlandse overheid in het buitenland gepromoot. Speciaal op de landbouw gerichte diplomaten die met Nederlands belastinggeld worden betaald doen niks anders dan in andere landen lobbyen voor de private belangen van de Nederlandse agro-industrie (de zogenaamde Landbouwraden). Dieren worden op lange transporten gezet, soms naar ver buiten de EU. Dat moet stoppen.

Het standpunt Stop met exporteren van een gefaald landbouwsysteem is onderdeel van: Democratischer Europa en internationale solidariteit

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer