Ster­venswens


De Partij voor de Dieren onderschrijft het principe dat mensen beschikken over hun eigen leven, ook als het gaat om een stervenswens. De samenleving heeft echter ook de verantwoordelijkheid om te voorkómen dat mensen zichzelf als last voor anderen gaan beschouwen of zich niet meer welkom voelen in de samenleving. Zo dient er meer aandacht te komen voor herwaardering van ouderdom en het voorkomen van eenzaamheid onder ouderen. Er moet een breed maatschappelijk debat komen over hulp bij zelfdoding, zoals stervenshulp aan mensen die hun leven als voltooid beschouwen.

Het standpunt Stervenswens is onderdeel van: Maatschappij en ethiek Zorgverlening

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer