Stedelijk gebied


 • Diervriendelijke methoden om vogeloverlast te voorkomen/verminderen

  Overlast van vogels wordt vaak veroorzaakt doordat mensen de dieren voeren of afval laten slingeren. Gemeenten gaan helaas snel over op het doden van vogels, terwijl er diervriendelijke methoden beschikbaar zijn om overlast te voorkomen/verminderen. De Partij voor de Dieren wil dat er landelijk beleid ontwikkeld wordt om gemeenten te verplichten diervriendelijke methoden toe te passen. Bijvoorbeeld door ervoor te zorgen dat vogels niet bij afval kunnen door het gebruiken van vuilniszakken die 'meeuwenproof' zijn.

  Meer informatie
 • Eenden voeren

  De Partij voor de Dieren vindt het voeren van eenden met brood niet gewenst. Eenden eten namelijk van nature zelf geen brood. Daarnaast zal de populatie alleen maar groter groeien met als gevolg dat de eenden overlast veroorzaken en er beheersmaatregelen worden genomen (zoals wegvangen of doden). Het frequent voeren met brood werkt ook zo ontregelend, dat eenden daardoor aanmerkelijk korter leven. Ook verstoort het de sociale verhoudingen binnen een groep. Tevens zorgen grote hoeveelheden brood ervoor dat de waterkwaliteit achteruit gaat, waar andere dier- en plantensoorten hinder van ondervinden.

  Meer informatie
 • Muizen- en rattenbestrijding door preventie

  Overlast van ratten en muizen moet in beginsel aangepakt worden door preventie. Muizen zoeken vaak warmte en voedsel in onze huizen. De meest humane en effectieve manier om van knaagdieren af te komen, is dan ook om minder gastvrij voor ze te zijn. Denk aan het bewaren van voedsel op een onbereikbare plaats, het opruimen van huisdiervoer en vogelvoer en het goed sluiten/afdekken van vuilnisbak en composthoop. Mensen zorgen er onbedoeld vaak zelf voor dat muizen- en rattenpopulaties groter worden. Bijvoorbeeld door huisdierenvoer op de vloer te laten staan of door voer in voederhuisjes voor vogels. En door ervoor te zorgen dat vuilnisbakken goed dicht zitten en dat composthopen goed afgedekt zijn, want ratten en muizen blijven niet als er geen voedsel te vinden is.

  Meer informatie
 • Slakkengif

  Er bestaan voldoende diervriendelijke alternatieven tegen slakken. Slakkengif kan daarnaast een gevaar opleveren voor honden, katten, maar ook voor egels, vogels en ander wilde dieren. De Partij voor de Dieren wil daarom een verbod op het gebruik van slakkengif. Zolang het gebruik van slakkengif niet verboden is, is het belangrijk dat huisdiereigenaren op de hoogte zijn van de gevaren van slakkengif.

  Meer informatie
 • Steden vergroenen

  De Partij voor de Dieren vindt dat iedereen recht heeft op een groene leefomgeving en wil dat er een landelijk actieplan komt voor behoud en terugkeer van natuur in stad en dorp. Uit onze directe woonomgeving is echter veel natuur verdwenen. En dat terwijl groene steden en dorpen ons veel opleveren: we besparen energie, hebben minder last van wateroverlast en hoeven in de zomer niet te vluchten voor de hitte van opgewarmd beton. Mensen met natuur in hun omgeving voelen zich prettiger, zijn minder vaak ziek en hebben meer binding met hun buurt. Bovendien kunnen we tot wel 400 miljoen euro aan zorgkosten besparen als we investeren in natuur. Er moet een wettelijke norm komen voor stedelijk groen die aansluit bij de norm van de Verenigde Naties (48 m² groen per stads- of dorpsbewoner). De aanleg van natuurspeelplaatsen, schooltuinen en groene speelpleinen moet actief worden gestimuleerd en ondersteund. De criteria voor kapvergunningen moeten worden aangescherpt zodat bomen beter beschermd zijn. Daarnaast moeten er voor nieuwbouw natuurdoelstellingen worden opgesteld en burgers moeten gestimuleerd worden hun tuin natuurlijk in te richten.

  Meer informatie
 • Uitbreiding speelnatuur

  In de afgelopen decennia is veel groene buitenruimte verdwenen, wat desastreus is voor de gezondheid en ontwikkeling van kinderen.

  Onderzoek wijst keer op keer uit dat mensen in een groene leefomgeving veel gezonder zijn doordat zij in het dagelijks leven in contact komen met (stads)natuur. Kinderen blijken veel vaker en langer buiten te spelen als er natuurlijke speelplaatsen in de buurt zijn. Groene schoolpleinen en speeltuinen verminderen de kans op overgewicht bij kinderen en leveren een belangrijke bijdrage aan hun ontwikkeling. Een natuurlijke omgeving biedt kinderen ruimte voor vrij spel en creativiteit, wat positieve effecten heeft op hun zelfvertrouwen en op de ontwikkeling van vaardigheden als abstract denkvermogen.

  Het kabinet zet de natuur echter onder zware druk. Veel (groene) buitenruimte is verdwenen, waardoor veel kinderen opgroeien zonder fijne plek om buiten te spelen. Die ontwikkeling is fnuikend voor de volksgezondheid.

  De Partij voor de Dieren vindt dat alle kinderen recht hebben op een gezonde en uitdagende speelomgeving en wil dat speelnatuur een belangrijk onderdeel van het preventiebeleid wordt.

  Meer informatie

Het standpunt Stedelijk gebied is onderdeel van: Natuur voorop stellen

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer