Stedelijk gebied


 • Diervriendelijke methoden om vogeloverlast te voorkomen/verminderen

  Overlast van vogels wordt vaak veroorzaakt doordat mensen de dieren voeren of afval laten slingeren. Gemeenten gaan helaas snel over op het doden van vogels, terwijl er diervriendelijke methoden beschikbaar zijn om overlast te voorkomen/verminderen. De Partij voor de Dieren wil dat er landelijk beleid ontwikkeld wordt om gemeenten te verplichten diervriendelijke methoden toe te passen. Bijvoorbeeld door ervoor te zorgen dat vogels niet bij afval kunnen door het gebruiken van vuilniszakken die 'meeuwenproof' zijn.

  Meer informatie
 • Eenden voeren

  De Partij voor de Dieren vindt het voeren van eenden met brood niet gewenst. Eenden eten namelijk van nature zelf geen brood. Daarnaast zal de populatie alleen maar groter groeien met als gevolg dat de eenden overlast veroorzaken en er beheersmaatregelen worden genomen (zoals wegvangen of doden). Het frequent voeren met brood werkt ook zo ontregelend, dat eenden daardoor aanmerkelijk korter leven. Ook verstoort het de sociale verhoudingen binnen een groep. Tevens zorgen grote hoeveelheden brood ervoor dat de waterkwaliteit achteruit gaat, waar andere dier- en plantensoorten hinder van ondervinden.

  Meer informatie
 • Muizen- en rattenbestrijding door preventie

  Bij overlast door ratten geldt: voorkomen is beter dan bestrijden.

  Ratten worden gelokt door de hoeveelheden voedsel die mensen en bedrijven weggooien, achterlaten of zonder bescherming opslaan. De hoeveelheid beschikbaar voedsel bepaalt het aantal ratten. Bij overvloedig beschikbaar voedsel planten ratten zich snel voort en kan er overlast ontstaan.

  Het probleem wordt dan ook niet opgelost door op grote schaal ratten te bestrijden. Gifgebruik door particulieren is verboden, maar ook gifgebruik door professionele bestrijders is een slechte manier op ratten te bestrijden. Het is zeer dieronvriendelijk, niet alleen voor de rat, maar ook andere dieren (huisdieren, beschermde dieren) kunnen slachtoffer van het gif worden. Op de langere termijn kunnen ratten bovendien resistent worden tegen gif.

  De oplossing is het beperken of moeilijk toegankelijk maken van het voedselaanbod voor ratten. Gooi geen voedsel op straat, maar in vuilnisbakken (die dagelijks worden geleegd) of in gesloten containers. Bewaar voedsel (ook dierenvoer) buiten bereik van ratten.

  Ook de overheid heeft een belangrijke taak in het voorkomen van de groei van het aantal ratten. Gemeenten moeten containers en prullenbakken breder beschikbaar maken waar dat nog niet het geval is. En frequent deze containers en prullenbakken legen en voedsel(resten) op straat opruimen.

  Alleen door het voedselaanbod van ratten fors te verminderen, kan overlast door ratten worden voorkomen. Bestrijden is anders dweilen met de kraan open.

  Meer informatie
 • Slakkengif

  Er bestaan voldoende diervriendelijke alternatieven tegen slakken. Slakkengif kan daarnaast een gevaar opleveren voor honden, katten, maar ook voor egels, vogels en andere wilde dieren. De Partij voor de Dieren wil daarom een verbod op het gebruik van slakkengif. Zolang het gebruik van slakkengif niet verboden is, is het belangrijk dat huisdiereigenaren op de hoogte zijn van de gevaren van slakkengif.

  Meer informatie
 • Steden vergroenen

  De Partij voor de Dieren vindt dat iedereen recht heeft op een groene leefomgeving en wil dat er een landelijk actieplan komt voor behoud en terugkeer van natuur in stad en dorp. Uit onze directe woonomgeving is echter veel natuur verdwenen. En dat terwijl groene steden en dorpen ons veel opleveren: we besparen energie, hebben minder last van wateroverlast en hoeven in de zomer niet te vluchten voor de hitte van opgewarmd beton. Mensen met natuur in hun omgeving voelen zich prettiger, zijn minder vaak ziek en hebben meer binding met hun buurt. Bovendien kunnen we tot wel 400 miljoen euro aan zorgkosten besparen als we investeren in natuur. Er moet een wettelijke norm komen voor stedelijk groen die aansluit bij de norm van de Verenigde Naties (48 m² groen per stads- of dorpsbewoner). De aanleg van natuurspeelplaatsen, schooltuinen en groene speelpleinen moet actief worden gestimuleerd en ondersteund. De criteria voor kapvergunningen moeten worden aangescherpt zodat bomen beter beschermd zijn. Daarnaast moeten er voor nieuwbouw natuurdoelstellingen worden opgesteld en burgers moeten gestimuleerd worden hun tuin natuurlijk in te richten.

  Meer informatie
 • Uitbreiding speelnatuur

  In de afgelopen decennia is veel groene buitenruimte verdwenen, wat desastreus is voor de gezondheid en ontwikkeling van kinderen.

  Onderzoek wijst keer op keer uit dat mensen in een groene leefomgeving veel gezonder zijn doordat zij in het dagelijks leven in contact komen met (stads)natuur. Kinderen blijken veel vaker en langer buiten te spelen als er natuurlijke speelplaatsen in de buurt zijn. Groene schoolpleinen en speeltuinen verminderen de kans op overgewicht bij kinderen en leveren een belangrijke bijdrage aan hun ontwikkeling. Een natuurlijke omgeving biedt kinderen ruimte voor vrij spel en creativiteit, wat positieve effecten heeft op hun zelfvertrouwen en op de ontwikkeling van vaardigheden als abstract denkvermogen.

  Het kabinet zet de natuur echter onder zware druk. Veel (groene) buitenruimte is verdwenen, waardoor veel kinderen opgroeien zonder fijne plek om buiten te spelen. Die ontwikkeling is fnuikend voor de volksgezondheid.

  De Partij voor de Dieren vindt dat alle kinderen recht hebben op een gezonde en uitdagende speelomgeving en wil dat speelnatuur een belangrijk onderdeel van het preventiebeleid wordt.

  Meer informatie

Het standpunt Stedelijk gebied is onderdeel van: Een leefbare Aarde voor al haar bewoners

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Gerelateerd

Bijdragen Moties Vragen Nieuws