Specu­lanten stoppen


Onze idealen

  • Vooral in grote steden zijn betaalbare koopwoningen onvindbaar. Door een woonplicht in te voeren en een maximum te stellen aan het aantal panden dat een individu of onderneming in een stad mag bezitten, breken we de koopwoningensector weer open voor mensen die daadwerkelijk in een huis willen wonen.
  • Er komen spelregels voor tijdelijke verhuur van woonruimte voor toeristen. Gemeenten krijgen de ruimte om vakantieverhuur te beperken en te verbieden in gebieden waar vakantieverhuur voor overlast en verloedering zorgt.
  • Een heffing op leegstand en braakliggende grond bij (woning)bouwprojecten maakt het onaantrekkelijk om panden leeg te laten staan en te speculeren met bouwgrond.
  • Ook in de vrije sector worden de huurprijzen beperkt.
  • De overdrachtsbelasting blijft gedifferentieerd: beleggers betalen meer, bewoners betalen minder. De overdrachtsbelasting wordt (deels) teruggestort als kopers binnen een jaar hun huis energieneutraal hebben gemaakt.
  • De overheid gaat strenger optreden tegen malafide verhuur van woningruimte en huisjesmelkers.

Huizen zijn om in te wonen, niet om een slaatje uit te slaan. De woningmarkt zit op dit moment helemaal vast terwijl een kleine groep mensen heel veel geld verdient aan de woningnood, sommige speculanten bezitten honderden woningen. Huisjesmelken en speculeren maken we onaantrekkelijk door maatregelen in te voeren waarmee (lokaal) gestuurd kan worden op de verdeling van woningen.

Het standpunt Speculanten stoppen is onderdeel van: Woonruimte voor iedereen

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer