Scheef­wonen ontmoe­digen


De Partij voor de Dieren wil de woningmarkt geleidelijk hervormen. In het kader van deze hervormingen willen wij scheefwonen ontmoedigen. Wie met een goed inkomen een sociale huurwoning bezet houdt, moet meer huur betalen, om de doorstroom te bevorderen.

Het standpunt Scheefwonen ontmoedigen is onderdeel van: Woonruimte voor iedereen