Ruim baan voor voet­ganger en fietser


Onze idealen

 • Binnensteden worden zoveel mogelijk autovrij. Parkeren kan buiten de stad met goede P+R voorzieningen. Binnen de bebouwde kom is de maximumsnelheid 30 km per uur. Er komen meer woonerven waar de voetganger altijd voorrang heeft en de automobilist stapvoets rijdt. Zo wordt spelen op straat en samenkomen met buren veiliger.
 • Al het vervoer rijdt in 2030 op 100% duurzame energie, vooral op elektriciteit en voor een klein deel op groene waterstof, een alternatief voor zwaar (internationaal) wegverkeer en de scheepvaart.
 • We investeren in veilige, snelle en groene fietspaden. Bestaande fietspaden worden beter onderhouden. Verkeerslichten worden zo afgesteld dat fietsers en voetgangers eerder groen licht krijgen.
 • Woon-werkverkeer met de auto wordt teruggedrongen, flex- en thuiswerken wordt gestimuleerd. Fiscale stimulering van fietsen blijft behouden, de woon-werkaftrek voor auto’s wordt afgebouwd, waarbij rekening wordt gehouden met bewoners in dunbevolkte gebieden.
 • Om de luchtkwaliteit te verbeteren werken we actief samen met gemeenten en provincies om milieuzones in te stellen en uit te breiden. De eisen aan voertuigen die zijn toegestaan binnen een milieuzone worden aangescherpt.
 • Meer asfalt lost files niet op, maar zorgt voor een toename van autogebruik en daarmee voor een verdere stijging van de uitstoot van broeikasgassen en fijnstof. Daarom geen nieuwe wegen en geen verbreding van bestaande wegen, anders dan om de verkeersveiligheid te bevorderen. Dat betekent dat onder andere de verbreding van de A4, A6, A58, de A27 bij Amelisweerd en de Noordelijke Randweg Utrecht niet doorgaan.
 • Automobilisten die weinig kilometers rijden gaan minder belasting betalen dan mensen die veel autokilometers maken. Een uitzondering voor deze kilometerbeprijzing geldt voor mensen die in dunbevolkte gebieden wonen. Daar wordt fors geïnvesteerd in beter openbaar vervoer, zodat mensen minder afhankelijk worden van de auto. De nieuwe beprijzing gaat gepaard met strikte privacywaarborgen.
 • In de buurt van natuurgebieden gelden nachtelijke snelheidsbeperkingen in het belang van de veiligheid van mens en dier.
 • De maximum snelheid op autosnelwegen wordt overdag en ‘s nachts 100 km per uur en op ringwegen maximaal 70 km per uur.
 • Er komt een soepeler beleid ten aanzien van de plaatsing van flitspalen. Het OM wacht bij gevaarlijke verkeerssituaties niet langer tot er ongelukken gebeuren om tot plaatsing over te gaan.
 • Het gebruik van elektrische deelauto’s wordt gefaciliteerd en fiscaal aantrekkelijk gemaakt.

Het wegverkeer veroorzaakt 20% van de CO2 -uitstoot. Auto’s, busjes en vrachtwagens zorgen daarnaast voor heel veel fijnstof en andere giftige stoffen in onze lucht. Bovendien neemt al dat verkeer veel openbare ruimte in beslag en veroorzaakt het ieder jaar honderden doden. Als in onze steden en dorpen fietsers en voetgangers voorrang krijgen, maakt dat een wereld van verschil. Met minder gemotoriseerd verkeer dragen we fors bij aan de klimaatdoelen en kunnen we genieten van schone lucht en meer ruimte.

Het standpunt Ruim baan voor voetganger en fietser is onderdeel van: Schoon milieu en krachtig klimaatbeleid

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer