Regi­o­na­li­sering van de economie – ontzie wat waardevol is


Onze idealen

  • De btw op groente en fruit, het openbaar vervoer en alle culturele activiteiten wordt afgeschaft.
  • Voor het laten repareren van fietsen, apparaten, kleding en dergelijke, hoeft ook geen btw meer te worden betaald.
  • Om het speelveld tussen kleine ondernemers en grote internetbedrijven eerlijker te maken, komt er een aparte belasting voor grote bedrijven (meer dan twaalf miljoen euro omzet per jaar) die het merendeel van hun omzet uit online verkoop halen. Omdat (gezond) voedsel een eerste levensbehoefte is, wordt voedsel hiervan uitgezonderd. Ook tweedehandsspullen worden uitgezonderd.
  • Er komt een fiscaal voordeel voor kleine bedrijven zodat de werkgeverslasten voor die bedrijven lager worden. Hierdoor wordt het ook aantrekkelijker om meer mensen in dienst te nemen.
  • De overheid geeft het goede voorbeeld. De inkoop van alle producten en aanbestedingen wordt honderd procent duurzaam. Dit geldt ook voor uitvoeringsorganisaties, netbeheerders, drinkwaterbedrijven, havenbedrijven, luchthavens, zelfstandige bestuursorganisaties en waterschappen.

Waardevolle producten en diensten moeten betaalbaar zijn en niet extra belast worden. Gezonde producten, openbaar vervoer, cultuur en reparatie worden daarom vrijgesteld van btw. Daar staat tegenover dat online aankopen extra belast gaan worden. Dat is eerlijker ten opzichte van ondernemers in het midden- en kleinbedrijf, en zet een rem op de verdozing van het Nederlandse landschap en de mondialisering van productie en consumptie.

De coronacrisis heeft aangetoond dat onze economie te afhankelijk is geworden van lange en complexe productieketens. De Partij voor de Dieren wil van regionalisering het uitgangspunt maken. De radicale vergroening én regionalisering van het belastingstelsel zal ruimte bieden aan bedrijvigheid die in dienst staat van planeet en mens. Dat wil zeggen kleinere, innovatievere bedrijven die zinvol werk bieden, bijvoorbeeld in de energietransitie, reparatie, zorg, kleinschalige natuur-inclusieve landbouw en op een regionale markt gerichte productie. Lokale ondernemers zorgen voor levendigheid in binnensteden en buurten en dragen bij aan een fijne (woon)omgeving. Deze ondernemers hebben echter steeds meer te maken gekregen met oneerlijke concurrentie van internetwinkels. Om deze oneerlijkheid (deels) weg te nemen, komt er een aparte belasting voor grote internetwinkels.

Het standpunt Regionalisering van de economie – ontzie wat waardevol is is onderdeel van: Economische systeemverandering

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Gerelateerd

Nieuws