Radicale fiscale vergroening


Onze idealen

  • Er komt een forse CO2 -belasting.
  • Er komt een progressieve vliegbelasting. Hoe vaker je vliegt, hoe hoger de belasting per ticket. Kerosine gaat worden belast.
  • Er komt een aparte belasting op dierlijke eiwitten.
  • Het tarief van de hoogste schijf van de winstbelasting wordt stapsgewijs verhoogd van 25 procent naar 35 procent, het niveau van begin deze eeuw.
  • De subsidies voor de fossiele industrie, die minstens 4,5 miljard euro per jaar bedragen, worden afgeschaft.
  • Zolang er nog sprake is van het gebruik van niet-gerecycled plastic, komt daar belasting op.
  • De degressieve energiebelasting ontziet grootverbruikers en wordt afgeschaft. In plaats daarvan wordt de energiebelasting juist progressief. Een progressieve energiebelasting betekent dat hoe meer energie je gebruikt, hoe hoger de belasting gemiddeld wordt.
  • Er komt een forse belasting op landbouwgif dat (nog) niet verboden is.
  • Er komt een ‘databelasting’ voor (internationale) bedrijven en internetplatforms. De hoogte van de heffing is gekoppeld aan de hoeveelheid data die wordt benut door desbetreffende organisatie.

Lasten en lusten moeten eerlijk verdeeld worden. Grote vervuilers die een belangrijk aandeel hebben in de klimaatcrisis en die het meest hebben geprofiteerd van economische groei moeten nu ook de kosten dragen van de klimaattransitie.

De tientallen miljarden aan coronasteungeld zijn een kans om veranderingen door te voeren ten gunste van het klimaat en de biodiversiteit. Het is onbestaanbaar dat die enorme hoeveelheid geld gebruikt wordt om terug te keren naar het oude normaal. Fors investeren in de klimaattransitie zal uiteindelijk meer opleveren dan kosten. Als de temperatuur stijgt met twee graden, kost dat wereldwijd ruim 25.000 miljard dollar aan extra klimaatschade.

Het standpunt Radicale fiscale vergroening is onderdeel van: Economische systeemverandering