Problemen vroeg signa­leren voorkomt erger


Onze idealen

  • Dankzij leefstijlinterventies, waarbij patiënten geadviseerd worden over bijvoorbeeld voeding en beweging, kunnen tussen de 30% en 40% van de diabetes type 2-patiënten naar verwachting medicijnvrij worden en kunnen ook andere ziekten worden voorkomen. We gaan leefstijlinterventies goed toetsen op effectiviteit en er meer aandacht aan geven in de opleiding van artsen en andere zorgverleners.
  • Door zorgverzekeraars beperkte budgetten zorgen ervoor dat huisartsen beperkt worden in leefstijlinterventies. Huisartsen moeten leefstijladvies volledig kunnen declareren. Uit angst voor hoge rekeningen blijven mensen weg bij de tandarts, terwijl dat op den duur leidt tot veel duurdere behandelingen. Mondzorg komt weer terug in het basispakket.
  • Huisartsenpraktijken blijven voor iedereen goed bereikbaar. We grijpen in wanneer absurde huurprijzen ertoe leiden dat huisartsen verdwijnen uit stadscentra en gewilde wijken.
  • Minder patiënten per huisarts geeft de huisarts ruimte om langere consulten in te plannen zodat patiënten echt gehoord kunnen worden. We zorgen dat de normpraktijk (het aantal patiënten) per huisarts wordt verlaagd.
  • Vergoeding voor anticonceptiemiddelen komt voor alle leeftijden terug in het basispakket.
  • Het hiv-preventiemiddel PrEP wordt toegankelijk en vergoed voor mensen met een hoog risico op hiv-besmetting.
  • Sociaal werk wordt voldoende ondersteund door de overheid en meer geïntegreerd in het overige zorgaanbod: waar sociaal werkers psychosociale klachten op tijd herkennen, kunnen ergere problemen voorkomen worden.
  • De overheid komt met een campagne om het geven van borstvoeding te stimuleren. De verwachte groeicurves voor baby’s passen we hierop aan, want die zijn nu gebaseerd op kunstvoeding. Werkgevers zorgen voor kolfruimtes en hier komt voldoende toezicht op. Meer onderzoek vindt plaats naar kunstvoeding zonder koemelk. Goede begeleiding en hulp van lactatiedeskundigen zijn daarbij belangrijk en horen in het basispakket.
  • Er komt geen vaccinatieplicht, ook geen indirecte. Er komt wel uitgebreide overheidscommunicatie over vaccinatie.
  • Jeugdzorg wordt uitgebreid tot 21 jaar. Vanaf 18 jaar wordt deze geleidelijk afgebouwd.

Mensen met psychische of lichamelijke klachten moeten snel terecht kunnen bij een arts of therapeut. Door er op tijd bij te zijn kunnen verergering en specialistische zorg worden voorkomen. Dat vereist laagdrempelige zorg en voldoende aandacht voor iedereen. De eerstelijnszorg van bijvoorbeeld huisartsen is cruciaal om ziekten vroeg te signaleren zodat te voorkomen zware medicijnen of operaties niet nodig zijn. De druk op basiszorg is door de jaren heen steeds hoger geworden. Die druk moet omlaag. Dat is beter voor de patiënt én de behandelaar.

Het standpunt Problemen vroeg signaleren voorkomt erger is onderdeel van: Een gezonde samenleving waarin welzijn voorop staat