Preventie in plaats van bestrijding


Onze idealen

  • Rond vliegvelden worden geen landbouwgewassen verbouwd die ganzen aantrekken, maar komen weides met zonnepanelen of gewassen die voor ganzen onaantrekkelijk zijn. Door een flinke krimp van het aantal vliegbewegingen komt er ook weer ademruimte voor mens en dier.
  • Het vergassen van in het wild levende dieren, waaronder ganzen, wordt verboden. Ganzen in de omgeving van vliegvelden worden zo nodig gelokt naar aantrekkelijk gemaakte gebieden waar de dieren veilig kunnen verblijven.
  • Boeren krijgen alleen schadevergoeding als ze diervriendelijke methoden hebben gebruikt om schade te beperken en die niet hebben geholpen.
  • Jaarlijks sterven zo’n 50.000 muskus- en beverratten een gruwelijke dood in een klem of verdrinkingsval. Dit moet stoppen. De overheid moet inzetten op preventie en versterkte dijkbewaking.
  • Er komen afrasteringen van wegen en dorpskernen voor zwijnen en herten. Op wegen in en rond natuurgebieden gaat bovendien een nachtelijke snelheidsbeperking gelden.
  • Afval trekt dieren aan. Zwerfafval en ondeugdelijk aangeboden afval worden actief bestreden.
  • Er komen alternatieve nestgelegenheden voor meeuwen en duiven om overlast in het bewoonde gebied te voorkomen.
  • Verwilderde katten worden niet gedood, maar gevangen, gecastreerd of gesteriliseerd en teruggezet. Zo wordt op diervriendelijke wijze voorkomen dat verwilderde kattenpopulaties zich uitbreiden.
  • Lanen en straten met veel eikenbomen worden met struiken en nestkasten aantrekkelijk gemaakt voor de natuurlijke vijanden van de eikenprocessierups. Het gebruik van gif en plakstrips rond bomen is geen oplossing. Het doodt veel natuurlijke vijanden van de eikenprocessierups, vergiftigt de omgeving en veroorzaakt veel dierenleed.
  • Probleembevers bestaan niet. Er mogen geen ontheffingen komen om deze beschermde dieren te doden.

De mens heeft de natuur en haar ecosystemen uit balans gebracht. Natuurgebieden zijn versnipperd en steeds minder divers. Dat werkt plagen in de hand. Dieren als de eikenprocessierups profiteren hiervan. In een gezond ecosysteem houden koolmezen, spechten, wantsen en vleermuizen de populatie in toom, maar door de monotone aanplant van eiken en het wegmaaien van struiken zijn deze natuurlijke vijanden in de minderheid geraakt. Koolmezen hebben bovendien zwaar te lijden onder de bestrijding van de buxusmot. Veel gemeenten kiezen voor het verbranden, wegzuigen en vergiftigen van eikenprocessierupsen. De Partij voor de Dieren wil een dier- en natuurvriendelijke aanpak, namelijk door in te zetten op het herstel van de balans in de natuurlijke ecosystemen.

Het vergassen van ganzen rondom luchthavens is wreed en zinloos, zeker omdat landbouwgronden rondom landingsbanen zijn ingezaaid met voor ganzen aantrekkelijke gewassen. De Partij voor de Dieren wil met slimme, effectieve en diervriendelijke methodes overlast voorkomen en dieren beschermen.

Het standpunt Preventie in plaats van bestrijding is onderdeel van: Dierenrechten in de grondwet