Posi­tief­lijst te houden dieren


Om dierenleed te voorkomen wil de Partij voor de Dieren het aantal diersoorten dat in Nederland mag worden verhandeld sterk beperken. We vinden dat het natuurlijke gedrag, de aard en de behoeften van het dier daarbij als uitgangspunten moeten worden genomen. Veel dieren zijn vanwege hun aard en behoeften niet geschikt om gehouden te worden als huisdier. Vooral aan exotische dieren en vogels kan meestal geen geschikte leefomgeving worden geboden, met alle gevolgen van dien.

Na jarenlange inzet van dierenbeschermingsorganisaties en de Partij voor de Dieren is er per 1 februari 2015 een zogenaamde positieflijst voor zoogdieren in werking getreden. Daarin staan de zoogdieren die nog als huisdier mogen worden gehouden. Dieren die niet op de lijst staan, zoals wasberen en luipaardkatten, mogen voortaan niet meer worden gehouden en verhandeld.

De lijst is nog niet volledig omdat nog niet alle zoogdiersoorten zijn beoordeeld. Mensen die een huisdier hebben dat al niet meer is toegestaan, mogen het dier nog wel houden tot het doodgaat, mits ze er niet mee fokken. Om dit te controleren geldt er voor deze dieren een registratieverplichting. De Partij voor de Dieren vindt de inwerkingtreding van de positieflijst een goede stap omdat dierenleed zo bij de bron wordt aangepakt.

De Partij voor de Dieren vindt dat niet alleen de handel in zoogdieren, maar ook de handel in reptielen en vogels aan banden moet worden gelegd. We hebben daarom via moties gevraagd ook positieflijsten op te stellen voor reptielen en vogels. Ook daarbij willen we dat het natuurlijk gedrag, aard en behoeften van het dier centraal staan als afwegingscriterium, zodat er een einde kan worden gemaakt aan het houden van bijvoorbeeld kaaimannen en roofvogels als huisdier. Dankzij de moties van de Partij voor de Dieren wordt er inmiddels gewerkt aan een positieflijst voor reptielen en vogels.

Het standpunt Positieflijst te houden dieren is onderdeel van: Fok en handel in dieren

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Gerelateerd

Bijdragen Moties Vragen Nieuws
Bijdragen Moties Vragen Nieuws