Politie


De rechtsstaat staat onder druk. Door bezuinigingen op politie en justitie zijn er te weinig agenten op straat en is de werkdruk hoog. Het voorkomen van criminaliteit moet de eerste prioriteit worden. Er moet daarom geïnvesteerd worden in kansengelijkheid en aandacht voor de oorzaken van criminaliteit.

De afgelopen jaren zijn veel politiebureaus gesloten, vooral in kleinere gemeenten en op het platteland. Hierdoor is de leefbaarheid sterk achteruitgegaan. Kleine politiebureaus moeten heropend worden, hiermee verbeteren we de veiligheid in de regio en bestrijden we drugsdumping, mestfraude, wildstroperij en andere milieucriminaliteit.

De politie moet werken aan een veilige en inclusieve werkvloer. Machtsmisbruik, racisme en andere vormen van discriminatie binnen de politie en politievakbonden moeten grondiger worden aangepakt. Er mag bij de politie geen plek zijn voor mensen die zich anti-rechtsstatelijk en discriminerend uiten. Etnisch profileren leidt tot stigmatisering en grote problemen bij individuele burgers en hele bevolkingsgroepen. Etnisch profileren door de politie moet tegengegaan worden. Preventief fouilleren werkt etnisch profileren en stigmatiseren in de hand en moeten we niet langer toestaan.


Het standpunt Politie is onderdeel van: Veiligheid en recht