Einde misstanden pluim­vee­hou­derij


De Partij voor de Dieren wil dat er een einde komt aan de misstanden die de kippenindustrie met zich meebrengt. Nederland is het meest veedichte land ter wereld. In de afgelopen 50 jaar heeft de Nederlandse pluimveehouderij zich ontwikkeld tot een industrie waarin jaarlijks circa 96 miljoen kippen worden gedood.

Deze kippen zijn in deze periode steeds intensiever geëxploiteerd: de kippen worden behandeld als bulkproducten die voor de laagst mogelijke kostprijs zoveel mogelijk moeten produceren. Dit gaat ten koste van het dierenwelzijn. Kippen hebben steeds minder ruimte gekregen, ze zien het daglicht niet meer en groeien als gevolg van fokprogramma’s, voer en medicijnen onnatuurlijk snel.

Slachtkuikens kunnen na enkele weken hun eigen lichaamsgewicht niet meer dragen. De krappe huisvesting maakt ingrepen zoals snavelkappen noodzakelijk, dieren worden over enorme afstanden getransporteerd om geslacht of vetgemest te worden, en vertonen stress en kannibalisme. De huisvesting van kippen moet afgestemd worden op hun aard, leefwijze en natuurlijk gedrag, en de opfok moet gericht zijn op gezonde en weerbare kippen, in plaats van op een zo hoog mogelijke productie.

Het standpunt Einde misstanden pluimveehouderij is onderdeel van: Vee-industrie afschaffen

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Gerelateerd

Geen Neder­lands belas­tinggeld naar bio-industrie in buitenland

PvdD-Kamerlid Lammert van Raan heeft bij de Algemene Financiële Beschouwingen een voorstel ingediend waarin de regering wordt opgeroepen niet langer te accepteren dat Nederlands belastinggeld gebruikt wordt om de bio-industrie in het buitenland te financieren. Internationale ontwikkelingsbanken hebben onder het mom van ‘ontwikkelingshulp’ vele honderden miljoenen in de bio-industrie in het buitenl...

Bijdragen Moties Vragen
Bijdragen Moties Vragen