Kritische beoor­deling onthef­fingen voor jagers


De Partij voor de Dieren vindt dat in het wild levende dieren zoveel mogelijk met rust moeten worden gelaten. In het wild levende dieren worden niet gedood. Alleen wanneer er dringende redenen zijn, bijvoorbeeld als het dier lijdt of de volksgezondheid wordt bedreigd, kan een uitzondering gemaakt worden. Indien dieren gedood dienen te worden kan die beslissing en taak niet in handen liggen van de hobbyjagers zoals nu het geval is, maar dient de overheid deze verantwoordelijkheid op zich te nemen. In Nederland wordt de omgang van de mens met de in het wild levende dieren geregeld in de Flora- en faunawet (deze Wet wordt op korte termijn vervangen door de Wet Natuur). In de wet staat de bescherming van dieren centraal: dieren moeten in principe met rust worden gelaten. De wet stelt dat dieren alleen gedood kunnen worden met een ontheffing van de provincie. Die ontheffing kan alleen worden verleend wanneer er sprake is van belangrijke schade aan landbouwgewassen of vee, of wanneer de openbare veiligheid of de volksgezondheid wordt bedreigd. Zo’n ontheffing mag bovendien pas worden verleend als er geen bevredigende oplossing bestaat zonder dieren te doden, en als men er zeker van is dat het doden van de dieren wel tot een bevredigende oplossing leidt. Verzoeken om ontheffing worden vooral aangevraagd door Faunabeheereenheden, bestaand uit grondgebruikers en jagers. De verzoeken worden beoordeeld door het Faunafonds – dat voor een aanzienlijk deel óók uit grondgebruikers en jagers bestaat. Het laat zich raden dat de verzoeken om dieren te mogen doden niet kritisch worden beoordeeld. De ontheffing wordt uiteindelijk verleend door de provincie, die dat veelal routinematig doet.

Het standpunt Kritische beoordeling ontheffingen voor jagers is onderdeel van: Jacht

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Gerelateerd

Minister moet ingrijpen bij Oost­vaar­ders­plassen

Afschot edelherten in opdracht provincie Flevoland was onrechtmatig

Copyright: Arno Jan BroereDe Partij voor de Dieren wil dat minister Schouten het dossier Oostvaardersplassen niet langer overlaat aan het provinciebestuur van Flevoland. Aanleiding is het oordeel van de rechtbank Midden-Nederland op 12 november dat het afschot van bijna 1800 edelherten in de Oostvaardersplassen nooit had mogen gebeuren. Frank Wassenberg diende Kamervragen in.De rechter heeft de ja...

Bijdragen Moties Vragen Nieuws