Mishan­deling en verwaar­lozing


 • Bezuinigingen op dierenpolitie

  Sinds de oprichting van de Partij voor de Dieren in 2002 pleiten wij voor een Dierenpolitie. Sinds de komst van het meldnummer 144 van de Dierenpolitie wordt er aanzienlijk meer dierenleed gemeld. Verwaarloosde en mishandelde dieren worden veel vaker bij hun eigenaren weggehaald en daders worden vaker bestraft.
  We zijn het daarom niet eens met de bezuiniging op de Dierenpolitie. Wij blijven pleiten voor een goed functionerende Dierenpolitie met voldoende mogelijkheden om adequaat op te treden. Bij het Functioneel Parket moet verder ook een officier van justitie op het gebied van dierenmishandeling worden aangesteld. De Partij voor de Dieren vindt bovendien dat de Dierenpolitie niet alleen het houden van gezelschapsdieren zou moeten kunnen controleren, maar ook het welzijn van dieren in de veehouderij. Nu is dat niet het geval. De Partij voor de Dieren wil dus niet dat de Dierenpolitie wordt ingekrompen, maar juist wordt uitgebreid.

  Meer informatie
 • Dierenwelzijn in China aankaarten

  Helaas ontbreekt in China elke regelgeving op het gebied van dierenwelzijn en dierenmishandeling komt er in vele vormen voor. De Partij voor de Dieren heeft in de Tweede Kamer al vaak gewezen op het gebrekkige dierenwelzijnsbeleid in China en pleit in de Tweede Kamer om hier rekening mee te houden in contacten met China. De verkoop van honden- en kattenbont uit China is gelukkig sinds 2009 verboden in de EU. De vacht van andere in China gefokte en gedode dieren zoals wasbeerhonden mag helaas nog steeds ingevoerd en verkocht worden. Wasbeerhondenbont is vaak verwerkt in bontkragen of als randen aan kleding die in Nederland verkocht worden. De Nederlandse overheid moet strenge eisen stellen aan de import en export van dieren en dierlijke producten, en moet sancties kunnen opleggen als het dierenwelzijn niet voldoet aan de Nederlandse standaard. Daarnaast moet dierenwelzijn een belangrijke voorwaarde worden bij (handels)akkoorden.


  Meer informatie
 • Een houdverbod

  De Partij voor de Dieren vindt dat dierenbeulen streng gestraft moeten worden. En dat het hen verboden moet kunnen worden om in de toekomst nog dieren te houden. Nu is dat nog niet mogelijk. Als een dierenbeul een geldboete krijgt, kan die gekoppeld worden aan een tijdelijk houdverbod. Maar zodra de boete is betaald, vervalt dat houdverbod en kan de veroordeelde dierenbeul dus gewoon weer dieren houden.
  De Partij voor de Dieren pleit al vanaf haar oprichting voor een langdurig (en in ernstige gevallen levenslang) houdverbod voor mensen die zich schuldig hebben gemaakt aan dierenmishandeling.

  Meer informatie
 • Goede zorg inbeslagname dieren

  De Partij voor de Dieren vindt dat dieren die in beslag zijn genomen wegens verwaarlozing of mishandeling een goede toekomst moeten krijgen. Deze dieren mogen niet terug naar de eigenaar, maar kunnen na een periode van herstel en goede verzorging worden herplaatst bij particulieren.

  Doorverkoop van in beslag genomen dieren aan de handel of de slacht moet worden verboden.

  Meer informatie
 • Het couperen van staarten en oren

  Er bestaat in Nederland een verbod op het couperen van staarten en oren sinds 2001. Bovendien mogen dieren die gecoupeerd zijn niet meedoen aan een tentoonstelling, keuring of wedstrijd.
  In 2020 moet wetgeving ingaan die ook deelname van paarden met een gecoupeerde staart aan tentoonstellingen en wedstrijden volledig verbiedt. Het coupeerverbod moet goed worden gecontroleerd en gehandhaafd, vindt de Partij voor de Dieren.
  Ook zou het bezit van een gecoupeerd dier strafbaar moeten worden. Het houden van in het buitenland gecoupeerde dieren (of illegaal gecoupeerde dieren) is namelijk nog niet verboden. Binnen dat verbod moet een ontheffingsmogelijkheid worden opgenomen, bijvoorbeeld voor dieren die in de opvang terecht komen en bij particulieren worden herplaatst.

  Meer informatie
 • Meer prioriteit voor bestrijding dierenmishandeling

  De Partij voor de Dieren vindt dat de bestrijding van dierenmishandeling en -verwaarlozing te weinig prioriteit krijgt in Nederland.

  De pakkans is bijzonder klein en de straffen zijn veel te laag. Dierenbeulen kunnen jaren hun gang gaan met het mishandelen en verwaarlozen van dieren voordat er wordt ingegrepen.

  De Partij voor de Dieren wil dat er meer voorrang wordt gegeven aan het opsporen, vervolgen en bestraffen van dierenmishandeling. Het Openbaar Ministerie moet dierenmishandeling- en verwaarlozing opsporen en aanpakken. Bij het Functioneel Parket moet een officier van justitie op het gebied van Dierenmishandeling worden aangesteld.

  Daarnaast moet er een sterke dierenpolitie zijn met voldoende bevoegdheden om dierenbeulen op te sporen en aan te houden. De wet moet worden aangepast zodat verwaarloosde en mishandelde dieren veel eerder in beslag genomen kunnen worden dan nu. Wie dieren mishandelt, zou geen dieren meer moeten kunnen houden. In het Wetboek van Strafrecht moet daarom een levenslang houdverbod worden opgenomen als zelfstandige straf of maatregel.

  Onderzoek toont aan dat er een sterk verband bestaat tussen huiselijk geweld en dierenmishandeling. Geweld richting mensen wordt vaak vooraf gegaan door mishandeling van dieren. Dit is nog een reden om het opsporen en bestraffen van dierenmishandeling te verbeteren.

  Meer informatie
 • Samenwerking om dierenmishandeling in het buitenland aan te pakken

  De Partij voor de Dieren kan als Nederlandse politieke partij binnen de verschillende bestuurslagen de verantwoordelijken aanspreken wanneer dierenwelzijn in het geding is. Wanneer dierenmishandeling in het buitenland plaatsvindt, ligt dat anders. De PvdD kan dan alleen via de Nederlandse autoriteiten het buitenland aanspreken. Ook onderhouden wij contacten met internationale dierenopvang- en dierenwelzijnsorganisaties en steunen internationale acties.

  Er zijn steeds meer Partijen voor de Dieren in het buitenland. De PvdD heeft in 2013 de Stichting Animal Politics opgericht die met steun van de overheid lezingen, workshops en congressen in andere landen organiseert over democratie en dierenwelzijn. De PvdD is vertegenwoordigd in het Europese Parlement met 1 zetel. Daar kunnen wij dierenmishandeling en –verwaarlozing op Europees niveau aankaarten.

  Oost-Europa
  De barbaarse manieren waarop zwerfdieren soms in Oost-Europese landen uit de weg worden geruimd is ronduit schokkend. In veel landen zwerven grote populaties honden en katten op straat. Die dieren worden aangemerkt als veroorzakers van overlast en worden op brute wijze verwijderd en/of gedood. Als politieke partij brengen wij deze onderwerpen voortdurend onder de aandacht en in Nederland pleiten we voor betere wet- en regelgeving.

  Meer informatie

Het standpunt Mishandeling en verwaarlozing is onderdeel van: Dierenrechten in de Grondwet

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Gerelateerd

Levenslang houd­verbod voor dieren­beulen

"Eindelijk kunnen we dieren beter beschermen"

Een levenslang houdverbod bij ernstige dierenmishandeling, hogere maximumstraffen voor dierenbeulen en een verbod op het zelf doden van huisdieren. De Partij voor de Dieren heeft drie grote doorbraken bereikt bij het debat over de Wet aanpak dierenmishandeling en dierverwaarlozing. “Eindelijk, eindelijk, eindelijk kunnen we dieren beter beschermen tegen dierenbeulen en horrorfokkers. Daar hebben w...

Bijdragen Moties Vragen Nieuws
Bijdragen Moties Vragen Nieuws