Strenge controle mili­eu­ver­gun­ningen


De Partij voor de Dieren wil strenge controle en handhaving van de milieuregelgeving. Milieucriminaliteit krijgt al jarenlang onvoldoende prioriteit en door jarenlange bezuinigingen is er onvoldoende capaciteit om goed te controleren. Tekenend hiervoor zijn afvalverwerkers die al jarenlang de milieuwet overtreden zonder te worden aangepakt. Zij vermengen giftig afval met stookolie voor schepen, waardoor giftige stoffen in de atmosfeer terecht komen.

Wat de Partij voor de Dieren betreft worden de bezuinigen op controle en handhaving (door de Inspectie Leefomgeving & Transport) teruggedraaid. Overtredingen moeten eerder en zwaarder worden bestraft. Bovendien moeten controle en handhaving bij fabrieken en bedrijven met verhoogd risico voor volksgezondheid en leefomgeving worden geïntensiveerd.

Het standpunt Strenge controle milieuvergunningen is onderdeel van: Klimaat- en milieubeleid

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Gerelateerd

Sneller verbod op varend ontgassen

Het verbod op 'varend ontgassen' is een stap dichterbij. Minister Van Nieuwenhuizen gaat op verzoek van de Partij voor de Dieren onderzoeken of zij het schoonblazen van tanks door binnenvaartschepen tijdens de vaart eerder dan in 2020 kan verbieden. Ook zegde zij toe het ontgassen maximaal in te perken tot een nationaal verbod geldt. Rond Nederlandse vaarwegen worden mensen blootgesteld aan petro...

Bijdragen Moties Vragen
Bijdragen Moties Vragen