Strenge controle mili­eu­ver­gun­ningen


De Partij voor de Dieren wil strenge controle en handhaving van de milieuregelgeving. Milieucriminaliteit krijgt al jarenlang onvoldoende prioriteit en door jarenlange bezuinigingen is er onvoldoende capaciteit om goed te controleren. Tekenend hiervoor zijn afvalverwerkers die al jarenlang de milieuwet overtreden zonder te worden aangepakt. Zij vermengen giftig afval met stookolie voor schepen, waardoor giftige stoffen in de atmosfeer terecht komen.

Wat de Partij voor de Dieren betreft worden de bezuinigen op controle en handhaving (door de Inspectie Leefomgeving & Transport) teruggedraaid. Overtredingen moeten eerder en zwaarder worden bestraft. Bovendien moeten controle en handhaving bij fabrieken en bedrijven met verhoogd risico voor volksgezondheid en leefomgeving worden geïntensiveerd.

Het standpunt Strenge controle milieuvergunningen is onderdeel van: Klimaat- en milieubeleid

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Gerelateerd

Bijdragen Moties Vragen Nieuws
Bijdragen Moties Vragen Nieuws