Schoon milieu en krachtig klimaat­beleid


Alles van waarde beschermen. Alles wat schaars is eerlijk verdelen.

Schone lucht, schoon water en een gezonde bodem zijn cruciaal. De basis van veel levensvormen staat op het spel door een milieubeleid waarin financiële kortetermijnbelangen jarenlang voorrang kregen boven bescherming van onze leefomgeving. Het resultaat is een hoge uitstoot van schadelijke stoffen, meer lawaai, gif en afval in het milieu en uitputting van natuurlijke hulpbronnen.

Het is hoog tijd voor een kanteling naar een politiek die een gezonde en veilige leefomgeving voor mens en dier centraal stelt. Die uitgaat van de draagkracht van de Aarde, niet van oneindige economische groei op een planeet die niet meegroeit. De Partij voor de Dieren is daarmee de aanjager van een radicaal ander milieubeleid.

Als iedere wereldburger zou consumeren als de gemiddelde Nederlander, zijn er momenteel drie aardbollen nodig. Onze groei-economie promoot een zo kort mogelijk gebruik van producten, wat leidt tot een tekort aan grondstoffen en een overschot aan afval. De plastic soep hoopt zich op in zeeën en oceanen, waar het dieren ziek maakt en in de voedselketen terechtkomt. In onze directe woonomgeving worden we omringd door gezondheidsrisico’s. Zo overlijden elk jaar 12.000 mensen in Nederland vroegtijdig door ongezonde lucht, met name door de uitstoot van het verkeer. Industrieën worden zodanig wettelijk beschermd dat ze onbestraft giftige stoffen kunnen lozen in lucht, bodem en water, met gezondheids- en milieuschade en schendingen van mensenrechten tot gevolg.

De coronacrisis heeft laten zien dat de keuze voor een schone leefomgeving een politieke keuze is. Dat we kunnen kiezen voor frisse lucht en een rustige buurt als we het vliegverkeer niet langer bevoordelen boven duurzaam vervoer. Dat we meer dieren zien als het stiller is. Dat het prettiger is op een weg met minder verkeer. Dat we ons door meer groen in onze omgeving fijner voelen. We kunnen niet terug naar het oude (ab) normaal waarin vervuiling nog meer wordt aangejaagd. We gooien het roer om en gaan toe naar een leefomgeving die ons niet langer ziek, maar gezond maakt. De Partij voor de Dieren durft die radicale keuzes te maken. Daarmee creëren we een gezonde, eerlijke en veilige samenleving. Die niet langer indruist tegen de natuur, maar leeft in harmonie met onze natuurlijke omgeving.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Gerelateerd

Bijdragen Moties Initiatiefvoorstellen Vragen Nieuws
Bijdragen Moties Initiatiefvoorstellen Vragen Nieuws