Uitbreiding Lelystad Airport


De Partij voor de Dieren heeft zich altijd uitgesproken tegen de uitbreiding van Lelystad Airport. Er moet een einde komen aan de alsmaar voortdurende groei van de luchtvaart in Nederland.
De uitdaging om de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5°C vereist een sterke krimp van het vliegverkeer, zowel in Nederland als wereldwijd. Investeringen in de groei van luchthavens zijn daarom uit den boze en bovendien volledig overbodig omdat duurzame alternatieven zoals treinverkeer de plek innemen. Luchthavens worden duurzame knooppunten voor meerdere verkeersmogelijkheden.

Daarnaast ontstaat extra overlast doordat het vliegverkeer van Lelystad Airport op een minimale hoogte van 1800 meter mag vliegen, waarmee de geluidsoverlast in de regio sterk toeneemt, er meer schade voor de volksgezondheid optreedt en de kans op botsingen met vogels sterk vergroot wordt. In de nabije omgeving bevinden zich bovendien vogelrijke natuurgebieden, waaronder de Oostvaardersplassen, een Natura2000-gebied, op minder dan 20 kilometer afstand.

Lees ook onze standpunten over Uitbreiding luchthavens en Vliegtax.

Het standpunt Uitbreiding Lelystad Airport is onderdeel van: Vervoer

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Gerelateerd

Bijdragen Moties Vragen Nieuws
Bijdragen Moties Vragen Nieuws