Kweekvis


De Partij voor de Dieren is geen voorstander van de intensieve viskwekerij. Veel gekweekte vis wordt uitsluitend of grotendeels gevoed met (producten van) zeevis. Viskwekerijen bieden daarom geen oplossing voor de overbevissing, maar vormen juist een extra aanslag op het aantal vissen in de zeeën. De viskwekerij brengt daarnaast door het hoge antibioticagebruik ook risico's voor de volksgezondheid met zich mee, vergelijkbaar met de risico's in de bio-industrie voor vleesproducten. Ook is het dierenwelzijn niet gegarandeerd: de vissen kunnen hun natuurlijke gedrag niet vertonen en ondergaan pijn en stress.
Zie ook ons standpunt over pijn bij vissen

Het standpunt Kweekvis is onderdeel van: Duurzaam voedsel, duurzame handel