Kunst, cultuur en erfgoed voor iedereen toegan­kelijk


Onze idealen

  • Het budget voor kunst, cultuur en erfgoed wordt verhoogd om kunst en cultuur voor elke Nederlander toegankelijker te maken: de overheid faciliteert kunst- en cultuuraanbod in heel Nederland, niet alleen in de Randstad.
  • De Rijksoverheid stimuleert gemeenten om cultuurparticipatie een vast onderdeel te maken van hun welzijnsbeleid. Op lokaal niveau komen er goed gespreide, toegankelijke, betaalbare en gevarieerde voorzieningen.
  • We investeren in behoud en heropening van gratis openbare bibliotheken. Digitaliseren van archieven van culturele en historische organisaties wordt gestimuleerd.
  • Museumbezoek dient financieel toegankelijk te worden voor alle burgers.
  • Naast popmuziek hebben andere stijlen van muziek onverminderd ondersteuning nodig. Tussen muziekstijlen hoort daarin een evenredige verdeling te zijn. Dat betekent onder meer een goed podiumbeleid, ruimte voor alle muziekstijlen binnen de Raad van Cultuur en het Fonds Podiumkunsten, aandacht voor de inkomenspositie van muzikanten en, in samenwerking met het ministerie van Economische Zaken, efficiĆ«nte ondersteuning van de exportkracht van de Nederlandse muzieksector.
  • Het auteursrecht en het auteurscontracten-recht worden gemoderniseerd om de positie van de makers te versterken. Platforms die geld verdienen aan het aanbod van films en muziek gaan een redelijk deel van hun winst uitkeren aan de rechthebbende makers.
  • De Rijksoverheid bevordert herbestemming van monumenten en stimuleert gemeenten om cultuurhistorische en archeologische waardekaarten op te stellen. Historisch waardevolle panden worden niet gesloopt, maar natuurinclusief gerenoveerd.
  • De overheid bevordert het herstel van cultuurlandschappen, onder meer door renovatie of aanleg van akkerranden en houtwallen, met een ruimhartig steunprogramma.
  • Cultuur- en muziekeducatie krijgen een vaste plek in het lesprogramma van het basis-, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs. Scholen worden een plek waar verbinding ontstaat tussen wijk, ouders, culturele instellingen, bibliotheken, kunstencentra, musea, verenigingen en podia.
  • Er wordt proactief gezocht naar samenwerkingen met diverse maatschappelijke netwerken, raden en instanties uit het culturele domein om mee te denken over uitdagingen in onze maatschappij.

Creativiteit en vrijheid zijn kernwaarden voor een open samenleving. Kunst en cultuur vormen een onmisbare basis voor een leven in vrijheid, waarin nieuwe wegen kunnen worden verkend en mensen zich ten volle kunnen ontplooien. Kunst en cultuur zetten aan tot reflectie, maken emoties los, ontroeren of ontregelen. Kunst stimuleert mensen buiten gebaande paden te denken. Kunst en cultuur geven nieuwe betekenis aan een samenleving en dus ook aan onze economie. Ze wijzen de weg naar transformatie, verandering en innovatie die de samenleving nodig heeft om te overleven. We willen uitdrukkelijk de cultuursector betrekken bij maatschappelijke vraagstukken. We kiezen daarom voor herstel van het hart van een vrije samenleving: een bloeiende kunst- en cultuursector.

In de coronacrisis zijn verkeerde keuzes gemaakt. Er moeten geen miljarden naar fossiele bedrijven, maar meer geld naar de kunst- en cultuursector. De harde bezuinigingen van de afgelopen jaren en de coronacrisis brengen de bestaanszekerheid en de toegankelijkheid van kunst, cultuur en erfgoed in gevaar en moeten dus dringend worden goedgemaakt.

Het standpunt Kunst, cultuur en erfgoed voor iedereen toegankelijk is onderdeel van: Slimmer onderwijs, solide wetenschap, rijke cultuur

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer