Beperken klimaat­ver­an­dering en opwarming aarde


Klimaatverandering en de opwarming van de Aarde vormen een bedreiging voor miljarden mensen, dieren en planten. We hebben nu al te maken met ongewone weersomstandigheden als gevolg van de verandering van het klimaat, zoals droogte, overstromingen, orkanen en onberekenbaar geworden regenseizoenen. De Partij voor de Dieren wil dat Nederland, samen met de Europese Unie, een werkelijke voorloper wordt in de wereldwijde opdracht om de opwarming van de Aarde te beperken tot maximaal 1,5 graden Celsius. Daarom willen we dat de overheid kaders stelt waarbinnen verantwoorde productie en consumptie mogelijk is. 'De vervuiler betaalt' moet het leidende principe worden en milieuvervuilende subsidies moeten worden afgeschaft. Nederland en Europa zullen stevig moeten inzetten op de overgang naar het gebruik van duurzame energie en duurzame grondstoffen. Fossiele brandstoffen moeten vervangen worden door duurzame energiebronnen als zon, wind en water.
We moeten echter niet alleen overgaan op duurzame, schone energie, er moet ook minder energie gebruikt worden. Er moeten grote stappen gezet worden op het gebied van energiebesparing, onder meer door middel van regelgeving. Uiteraard moet het 'de vervuiler betaalt'-principe ook voor de landbouw en veeteelt gaan gelden. De veehouderij stoot wereldwijd meer broeikasgassen uit dan al het verkeer en vervoer samen en levert daarmee een grote bijdrage aan de klimaatverandering en de opwarming van de Aarde. Daarom moeten landbouw en veeteelt onderdeel worden van het klimaatbeleid.

Het standpunt Beperken klimaatverandering en opwarming aarde is onderdeel van: Klimaat- en milieubeleid

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Gerelateerd

Partij voor de Dieren stemt tegen Rijks­be­groting

'Kabinet koerst met deze Miljoenennota af op onverantwoorde opwarming van de aarde met 3 graden'

De Partij voor de Dieren heeft tegen de Rijksbegroting voor 2019 gestemd. "Met deze Miljoenenota koerst het kabinet af op een opwarming van de aarde met 3 graden. Dat is onverantwoord", zegt Kamerlid Esther Ouwehand, die vandaag een stemverklaring aflegde in de Tweede Kamer. Het is voor het eerst in de politieke geschiedenis van Nederland dat een partij tegen de volledige begroting stemt. Ouweha...

Bijdragen Moties Vragen Nieuws
Bijdragen Moties Vragen Nieuws