Katten­jacht


De Partij voor de Dieren is tegen het afschieten van katten.

Vooralsnog mogen (verwilderde) zwerfkatten volgens de Flora- en Faunawet echter afgeschoten worden, tenminste, als de provincie hiervoor een beschikking afgeeft. Voorwaarde voor zo'n beschikking is dat er overlast of schade is en dat alternatieve oplossingen geprobeerd zijn. Veel provincies vinden dat aan die voorwaarde voldaan wordt en geven een beschikking af. De enige diervriendelijke methode om iets aan de zwerfkattenproblematiek te doen is het vangen, castreren of steriliseren en terugplaatsen van de katten. Hierdoor komen er geen nieuwe katten bij. Als deze katten voldoende gesocialiseerd zijn, kunnen ze eventueel via een plaatselijk dierenasiel herplaatst worden. Aan de kattenjacht kan snel een einde komen, nu de Kamer in november 2013 een motie van de Partij voor de Dieren heeft aangenomen om het afschieten van katten niet langer toe te staan. Een paar dagen na het aannemen van deze motie heeft de meerderheid van de Provinciale Staten in Flevoland een motie van ons Statenlid aangenomen om de kattenjacht te beƫindigen.

Het standpunt Kattenjacht is onderdeel van: Opvang van gezelschapsdieren

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Gerelateerd

Moties