Jacht Koningshuis


Hoewel er maatschappelijk gezien niet of nauwelijks draagvlak bestaat voor de plezierjacht, worden de jachtpartijen van het Koninklijk Huis grotendeels betaald door de Nederlandse belastingbetaler.

Jarenlang weigerde de regering inzage te geven in de hoeveelheid belastinggeld die voor de jachtactiviteiten opzij wordt gezet. Op initiatief van de Partij voor de Dieren is dat veranderd en sindsdien weten we dat er elk jaar bijna 800.000 euro belastinggeld wordt uitgegeven aan geweren en aan salarissen van jagers.

De kosten voor deze hobby zijn onderdeel van de begroting van het Koninklijk Jachtdepartement, dat een camouflerende naamswijziging heeft ondergaan en tegenwoordig Koninklijk departement Faunabeheer heet.

Als het aan de Partij voor de Dieren ligt, komt er snel een einde aan de jachtpartijen van de Koning en zijn gasten en wordt het jachtdepartement opgeheven.

Het standpunt Jacht Koningshuis is onderdeel van: Jacht

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Gerelateerd

Bijdragen Moties Vragen Nieuws
Bijdragen Moties Vragen Nieuws