Jacht Koningshuis


Terwijl er maatschappelijk gezien geen draagvlak bestaat voor het voor het plezier doden van dieren, wordt de jachthobby van het Koninklijk Huis betaald uit gemeenschapsgeld (bijna €650.000,- per jaar). De Nederlandse burger betaalt onvrijwillig voor de jachtactiviteiten van de Koninklijke familie. De kosten voor deze hobby zijn onderdeel van de begroting van het Koninklijk Jachtdepartement, dat een camouflerende naamswijziging heeft ondergaan en tegenwoordig Koninklijk departement Faunabeheer heet. Jarenlang weigerde de regering inzage te geven in de hoeveelheid belastinggeld die voor de jachtactiviteiten opzij wordt gezet. Op initiatief van de Partij voor de Dieren is daar sinds 2013 verandering in gekomen. Privé-activiteiten van het Koninklijk Huis zullen in overeenstemming gebracht moeten worden met de voorbeeldfunctie en de verbindende functie die het heeft. Zo kan het niet zijn dat 97 procent van de Nederlanders tegen de jacht is, terwijl leden van het Koninklijke Huis nog steeds fervente jagers zijn. Er moet dan ook een einde komen aan de jachtpartijen van het Koninklijk Huis en het koninklijk jachtdepartement, betaald van belastinggeld, moet worden opgeheven.

Het standpunt Jacht Koningshuis is onderdeel van: Jacht