Integer en adequaat bestuur


Onze idealen

  • De toeslagenaffaire heeft aangetoond hoe hard mensen geraakt kunnen worden door de overheid. Alle gedupeerden worden onmiddellijk ruimhartig gecompenseerd, waarbij recht wordt gedaan aan de schade die de gedupeerden werkelijk hebben geleden. Naast de kosten voor juridische bijstand moet er ook gekeken worden naar verlies van baan, woning of inkomen en immateriële schade.
  • Inspectie, versterking en afhandeling van schade aan woningen in Groningen krijgt prioriteit.
  • De regering biedt excuses aan voor de wijze waarop de Q-koortsepidemie na 2007 is aangepakt, erkent haar verantwoordelijkheid voor het nalaten van adequate voorzorgsmaatregelen en vergoedt ruimhartig alle schade aan de slachtoffers.
  • De communicatie door de overheid wordt vereenvoudigd, eenduidig en sneller.
  • Op alle niveaus van bestuur en volksvertegenwoordiging komt een openbaar lobbyregister. Bestuursstukken zoals wetsvoorstellen en beleidsmaatregelen vermelden welke invloed lobbyisten op de voorstellen hebben gehad. Een onafhankelijke autoriteit houdt toezicht op de integriteit van lobbyisten en politici.
  • Klokkenluiders zijn een belangrijke bron voor het opsporen van misstanden in bedrijven en (overheids)organisaties en worden daarom goed beschermd. Buitenlandse klokkenluiders, die de misstanden van een staat blootleggen, worden niet uitgeleverd.
  • Taken en verantwoordelijkheden van de landelijke overheid kunnen alleen aan provincie of gemeente worden overgedragen onder scherpe voorwaarden. De taak moet zich ervoor lenen en de overheden die de nieuwe taak erbij krijgen moeten voldoende (financieel) zijn toegerust.
  • Bestuurders in publieke en semipublieke instellingen verdienen niet meer dan de premier.
  • In de loop van de tijd zijn overheidstaken meer en meer op afstand gezet en onttrekken zich deels aan democratische controle en besluitvorming door gekozen volksvertegenwoordigers. De Wet gemeenschappelijke regelingen wordt vernieuwd zodat het recht van amendement en het budgetrecht voor volksvertegenwoordigers beter verankerd worden en daarmee een verplicht onderdeel van samenwerkingen tussen gemeenten, provincies en waterschappen. Ook de Wet op de Veiligheids-regio’s word aangepast, zodat gemeenteraden hun controlerende taak beter kunnen uitvoeren.

De overheid faalt systematisch om burgers te beschermen door andere belangen voorop te stellen. Dit zien we bijvoorbeeld wanneer onze gezondheid in gevaar komt door het lozen van giftige chemicaliën in ons milieu, en ook de enorme vertragingen bij de afhandeling van schade door aardbevingen in Groningen zijn ronduit beschamend. De toeslagenaffaire liet afgelopen periode helemaal goed zien dat er een bureaucratisch monster is gecreëerd waar mensen kapot aan gaan. Onze terugtrekkende overheid laat mensen in de steek en het vertrouwen van burgers ebt daarom weg. Logisch: een overheid moet vertrouwen ook verdienen. Daarom gaan we ervoor zorgen dat de overheid de belangen van de burger weer op de eerste plaats zet.

Het standpunt Integer en adequaat bestuur is onderdeel van: Een rechtvaardige samenleving

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Gerelateerd

Bijdragen Moties Vragen Nieuws
Bijdragen Moties Vragen Nieuws