Maat­schap­pelijk debat over hulp bij zelf­doding bij voltooid leven


De Partij voor de Dieren pleit voor een voortzetting van een breed maatschappelijk debat over het voorstel (burgerinitiatief Uit Vrije Wil) om stervenshulp te verlenen aan mensen ouder dan zeventig, die hun leven als voltooid beschouwen. Wij onderschrijven het principe dat mensen beschikken over hun eigen leven, ook als het gaat om een stervenswens aan het eind van het leven.
De PvdD ziet echter ook de bezwaren van het voorstel om mensen die hun leven als voltooid beschouwen te helpen bij hun wens om te sterven. Het wettelijk vastleggen van een mogelijkheid stervenshulp te verlenen aan mensen ouder dan zeventig die het gevoel hebben ‘klaar te zijn met leven’ heeft ingrijpende maatschappelijke gevolgen. De PvdD vindt dat we daar niet lichtzinnig aan voorbij kunnen gaan. Daarnaast vinden wij de leeftijdsgrens van 70 jaar arbitrair.
We onderschrijven dan ook dat het debat net is begonnen en dat er een brede maatschappelijke discussie moet plaatsvinden over dit voorstel en de gevolgen ervan om tot een besluit te komen.

Het standpunt Maatschappelijk debat over hulp bij zelfdoding bij voltooid leven is onderdeel van: Maatschappij en ethiek Zorgverlening

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Gerelateerd

Bijdragen