Huis­dieren


Onze idealen

  • Fokken op extreme uiterlijke kenmerken van huisdieren is niet toegestaan, net zomin als het toepassen van inteelt bij de fok. Handel in en import van deze dieren is verboden.
  • De invoer van buitenlandse puppy’s uit fokschuren wordt verboden. Hierop wordt, in samenwerking met de ons omringende landen, streng gecontroleerd.
  • De minimumleeftijd voor het scheiden van kittens van hun moeder gaat omhoog naar 12 weken.
  • De chipplicht voor honden wordt uitgebreid naar katten.
  • Dierenwinkels worden aangemoedigd om te stoppen met de verkoop van dieren. Zij kunnen hun klanten in plaats daarvan doorverwijzen naar een opvangcentrum of asiel.
  • Om impulsaankopen te voorkomen, wordt verkoop van dieren via internet, tuincentra, markten en andere locaties verboden. Dieren- asiels zijn hiervan uitgezonderd.
  • Er komen minimumnormen voor dierbenodigdheden als hokken en kooien. Het in afzondering houden van sociale dieren, zoals konijnen, wordt verboden, net als de verkoop van vissenkommen en te kleine hokken of kooien. Nieuwe eigenaren krijgen actief informatie aangeboden over welzijnsnormen en -regels.
  • Er komt een korte positieflijst van dieren die, gelet op hun natuurlijke gedrag en behoeften, geschikt zijn om als huisdier te worden gehouden.
  • Markten waar dieren worden verkocht of tentoongesteld, zoals paarden- of vogelmarkten, worden verboden, net als online dierenmarkten of websites.

De helft van alle huishoudens in Nederland heeft een of meer huisdieren. Naast honden en katten, worden er ook exotische dieren als huisdier gehouden, terwijl deze dieren hier absoluut niet geschikt voor zijn. Hun behoeften en instincten zijn immers gelijk aan die van hun soortgenoten in het wild. In een huiselijke omgeving kan daar niet aan worden voldaan. De Partij voor de Dieren wil dat er een korte positieflijst komt van dieren die, gelet op hun natuurlijke gedrag en behoeften, nog als huisdier kunnen worden gehouden. Andere dieren mogen niet gehouden of verhandeld worden.

Via fokkers worden er veel dieren verhandeld als huisdier. Het fokken van rasdieren richt zich vooral op het uiterlijk van de dieren, niet op hun gezondheid of welzijn. Honden en katten met een korte snuit en kleine schedel worden speciaal op die kenmerken gefokt. Dit leidt tot ademhalingsproblemen, chronische hoofdpijn en epileptische aanvallen. Daarnaast worden in Nederland en daarbuiten in grote schuren in totaal tienduizenden honden gefokt door malafide fokkers en broodfokkers. Hier moet hard tegen opgetreden worden.

Het standpunt Huisdieren is onderdeel van: Dierenrechten in de grondwet