Het koningshuis


Onze idealen

  • De koning en zijn familie gaan net als iedereen belasting betalen en we nemen andere financiĆ«le tegemoetkomingen en vergoedingen kritisch onder de loep. Persoonlijke inkomsten van de leden van het koningshuis gaan vallen onder de Wet normering topinkomens.
  • De kosten voor het koningshuis worden transparant.
  • Het Koninklijk Jachtdepartement wordt opgeheven. Kroondomein Het Loo wordt het hele jaar publiek toegankelijk en er wordt niet meer gejaagd.
  • De koning blijft niet langer voorzitter van de Raad van State en heeft geen politieke rol meer bij de kabinetsformatie.

De Partij voor de Dieren is voorstander van modernisering van het koningschap, waarbij de rol van de Koning beperkt wordt tot een ceremonieel koningschap.

Het standpunt Het koningshuis is onderdeel van: Een rechtvaardige samenleving