Het eerlijke verhaal over het lijden van dieren in de vee-industrie


Onze idealen

  • Er komt een einde aan misleidende communicatie, verhullende termen en reclame voor dierlijke producten.
  • De overheid draagt zorg voor onafhankelijke beelden van de realiteit in stallen, slachthuizen en de visserij en brengt die actief naar buiten. Ook zorgt de overheid voor goede publieksinformatie over wat dieren ondergaan ten behoeve van dierlijke producten.
  • De overheid gaat feiten en cijfers over dieren in de veehouderij volledig en helder registreren en op een toegankelijke manier publiceren. Dat gaat onder meer over het aantal dieren dat voortijdig sterft in de stallen of dood aankomt bij het slachthuis na transport.
  • Op vlees, zuivel en eieren komt een duidelijk etiket dat laat zien waar het betrokken dier geboren is, hoe en hoelang het geleefd heeft en – in geval van vlees – waar en hoe het dier geslacht is. Op vleeswaren komt een QR-code met een stream naar het slachthuis waar het dier is geslacht, zodat consumenten zelf het slachtproces kunnen beoordelen.

Kabinet na kabinet is het erover eens dat consumenten moeten weten waar hun eten vandaan komt. Maar de dagelijkse realiteit achter vlees, zuivel, eieren en vis wordt actief weggehouden bij het publiek. Er is een groot gat tussen de afschuwelijke werkelijkheid voor de honderden miljoenen dieren in de veehouderij en de visserij en het vrolijke beeld dat mensen hierover wordt voorgespiegeld. Scharreleieren komen bijvoorbeeld helemaal niet van kippen die lekker buiten kunnen scharrelen, maar van kippen die hun hele leven doorbrengen in een propvolle schuur. Door dit soort misleiding hebben veel consumenten geen idee hoe het er werkelijk aan toegaat. In reclame en op verpakkingen zien deze dieren er blij, gelukkig en gezond uit. Hetzelfde geldt voor bijvoorbeeld varkens, koeien, lammetjes, eenden en konijnen. Een groot contrast met de werkelijkheid.

De Partij voor de Dieren wil een einde aan de misleiding over de herkomst van dierlijke producten. De overheid moet zorgdragen voor volledige openheid en voorlichting over wat dieren in de vee-industrie ondergaan voordat hun vlees of hun producten in de supermarkt belanden. Consumenten hebben het recht om te weten wat de realiteit is achter melk en kaas. Ook journalisten moeten beter toegang krijgen tot informatie over wat er gebeurt in de veehouderij. Zo wordt een koe in de melkveehouderij ieder jaar zwanger gemaakt, en worden haar kalfjes vrijwel direct na de bevalling bij haar weggehaald. De stiertjes en de vaarskalfjes die niet worden aangehouden om zelf te worden gebruikt als melkkoe, eindigen in een mesterij voor de productie van kalfsvlees. Paul McCartney zei ooit treffend: “Als slachthuizen glazen wanden hadden, zou iedereen vegetariër zijn.”

Het standpunt Het eerlijke verhaal over het lijden van dieren in de vee-industrie is onderdeel van: Dierenrechten in de Grondwet

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Gerelateerd

Moties Vragen Nieuws
Moties Vragen Nieuws