Preventief afschieten herten Amster­damse Water­lei­ding­duinen


De Partij voor de Dieren is bezorgd over het leed van de herten in de Amsterdamse Waterleidingduinen. De Partij voor de Dieren is in principe tegen iedere vorm van populatiebeheer. De natuur reguleert in principe zichzelf. Dat geldt ook voor de damherten in de Amsterdamse Waterleidingduinen. Daarvoor moeten wel de randvoorwaarden geschapen worden die nodig zijn.

Hekken
De Partij voor de Dieren juicht het toe dat de hekken zijn geplaatst rond de Waterleidingduinen. Dit voorkomt dat damherten op gevaarlijke plaatsen wegen oversteken en worden aangereden en dat zij foerageren op de omringende landbouwgronden. Met dit hek zullen elk jaar veel herten gered worden. Bewoners en tuinders in de omgeving van de duinen en ten noorden van Zandvoort, ervaren geen overlast meer van de herten.

Afschot om lijden te voorkomen
Het is noodzakelijk dat de toezichthouders onnodig lijden voorkomen vanuit de wettelijke zorgplicht en uit oogpunt van mededogen. Er moet worden ingegrepen door professionals onder overheidstoezicht, waarbij het welzijn van het dier centraal staat.

Preventief afschot
Het ‘preventieve afschot’ van gezonde dieren dat de jachtlobby voorstaat, is geen oplossing. Jagers beïnvloeden sterfte onder dieren kunstmatig en dat zorgt ervoor dat er geen natuurlijke balans kan ontstaan van de populatie met haar omgeving.
De Partij voor de Dieren wil situaties zoals op de Veluwe voorkomen, waarbij het jaarlijkse afschot van 2000 van de 3000 edelherten door hobbyjagers tot een jaarlijkse slachtpartij leidt. Daarmee worden niet alleen duizenden levens verwoest, maar wordt ook de natuurlijke populatiedynamiek letterlijk aan flarden geschoten. Die kant moet het niet op in de Amsterdamse Waterleidingduinen.

Bijvoeren
Bijvoeren is een funeste maatregel, omdat daarmee overpopulatie en onrust wordt gecreëerd. Door bijvoeren kan er geen natuurlijke balans ontstaan tussen de hertenpopulatie en de omgeving.
Wij pleiten voor adequate maatregelen om schrijnende situaties in de Amsterdamse Waterleidingduinen voor de toekomst te voorkomen.

Het standpunt Preventief afschieten herten Amsterdamse Waterleidingduinen is onderdeel van: Natuurbescherming en behoud van biodiversiteit

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Gerelateerd

Vragen