Handel in bedreigde dieren


Bepaalde dier- en plantensoorten worden internationaal beschermd door het CITES-verdrag. Het CITES-verdrag (Convention on the International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora) bestaat uit afspraken die 164 landen met elkaar hebben gemaakt over de bescherming van dier- en plantensoorten. In dit verdrag is onder andere opgenomen welke dieren met uitsterven worden bedreigd en bescherming verdienen en daarom niet mogen worden verhandeld. De regels in het verdrag zijn helder, maar de handhaving laat zeer te wensen over.

Zo worden jaarlijks miljoenen dieren illegaal over de wereld getransporteerd. De handel in bedreigde diersoorten is na drugshandel de meest lucratieve vorm van misdaad. Er wordt nauwelijks controle op uitgeoefend. De Nederlandse overheid laat het wat dit betreft opvallend afweten; Nederland is zelfs het kloppend hart van de illegale dierenhandel.

Jaarlijks komen er naar schatting honderdduizenden exotische dieren de Nederlandse grens over. Dat varieert van ‘gewone’ schildpadden tot uiterst zeldzame papegaaien, zowel legaal als illegaal. Met de opheffing van een team van gespecialiseerde opsporingsambtenaren eind jaren negentig is de situatie in Nederland snel verslechterd. Er vindt nauwelijks controle plaats op de invoer van deze dieren.

De signalen van de diverse opvangcentra in ons land zijn alarmerend en illustratief. Zij geven aan een groeiende hoeveelheid exotische dieren op te vangen, maar dat zijn nog maar zelden dieren die in beslag genomen zijn. Dieren die gekocht zijn op bijvoorbeeld een van de vele grote verkoopbeurzen en na verloop van tijd ‘gedumpt’ worden door hun eigenaar. Kortom, de handel bloeit en maakt vele slachtoffers.

De enige effectieve manier om bedreigde diersoorten ook daadwerkelijk te beschermen is gerichte en krachtige handhaving en sanctionering. De Partij voor de Dieren pleit voor een gespecialiseerde taskforce van voldoende omvang en met voldoende mandaat om de illegale handel in exoten effectief aan te pakken. Bij overtreding van de wet moeten hogere straffen opgelegd worden aan illegale handelaren. Aan de opsporing en vervolging moet een hogere prioriteit worden toegekend door het Openbaar Ministerie.

Het standpunt Handel in bedreigde dieren is onderdeel van: Fok en handel in dieren

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Gerelateerd

Bijdragen Moties Vragen Nieuws
Bijdragen Moties Vragen Nieuws