Gentechvrij


Onze idealen

  • Nederland verklaart zich gentechvrij: de teelt en import van genetisch gemanipuleerde gewassen wordt verboden. Zolang een Europees import- en teeltverbod nog niet is gerealiseerd willen we dat lidstaten en regio’s zelf de mogelijkheid krijgen om de teelt van genetisch gemanipuleerde gewassen te verbieden.
  • Het genetisch manipuleren en klonen van dieren is ethisch onaanvaardbaar en brengt ernstig dierenleed met zich mee. Nederland maakt zich sterk voor een importverbod op gekloonde en genetisch gemanipuleerde dieren, hun nakomelingen en de producten die van deze dieren worden gemaakt. Nederland zet zich actief in voor een wereldwijd traceersysteem om de handel in gekloonde dieren te kunnen controleren.

Gezonde landbouw is gentechvrij. Genetische manipulatie van planten komt voort uit de industriële benadering van ons voedselsysteem. Gentech gaat volledig voorbij aan de wetenschap dat we alle mensen op de wereld – nu en in de toekomst – gezond en duurzaam kunnen voeden wanneer we kostbare eiwitten niet verspillen aan veehouderij, maar direct beschikbaar maken voor mensen. De Partij voor de Dieren is vanuit het voorzorgsbeginsel sterk tegenstander van de genetische manipulatie van gewassen. Wanneer de introductie van een gengewas later meer schade blijkt toe te brengen dan gedacht, terwijl het zich heeft vermengd met andere organismen in het ecosysteem, kun je immers niet meer terug. De duurzame beloften zijn niet ingelost: gentechsoja en -maïs hebben het gebruik van giftige bestrijdingsmiddelen doen toenemen in plaats van afnemen. Genetische manipulatie vormt bovendien een bedreiging voor de gangbare en biologische teelt omdat de gemanipuleerde gewassen zich kunnen mengen met niet genetisch gemanipuleerde gewassen. We maken ons sterk voor een gentechvrij Nederland en Europa.

Het standpunt Gentechvrij is onderdeel van: Duurzame landbouw en gezond voedsel

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Gerelateerd

Moties