Geen plof­dieren


Veel dieren zijn zo ver doorgefokt dat ze in een paar weken vetgemest kunnen worden. Dit zorgt voor ernstige welzijnsproblemen. Zo zakken plofkippen door hun pootjes en kunnen dikbilkoeien niet meer natuurlijk bevallen. Een dierwaardig bestaan betekent ook dat dieren zich op natuurlijke wijze kunnen voortplanten en niet langer kunstmatig en veelvuldig geïnsemineerd worden.

Doordat dieren doorgefokt en onnatuurlijk gehouden worden, kan dat leiden tot ziekten. Dieren krijgen preventief antibiotica toegediend, dit moet drastisch veranderen. Preventief gebruik van antibiotica moet verboden worden, en antibiotica mag alleen als laatste redmiddel worden ingezet. Het massale gebruik van antibiotica in de vee-industrie maakt bacteriën resistent, zoals de MRSA, EHEC en ESBL, wat een ernstige bedreiging vormt voor de volksgezondheid.

  • Het fokken op extreem snelle groei (zoals bij kippen en varkens) of op extreme productie (zoals bij melkkoeien en legkippen) wordt verboden. Er komt een maximum voor de ‘productie’ per dier.
  • Er komt een einde aan het doorfokken op steeds grotere aantallen biggetjes die een zeug per dracht moet werpen.
  • Er komt een verbod op het insemineren van dieren en op kunstmatige methoden van zaadwinning.
  • Nederland maakt zich in de EU sterk voor een verbod op de productie van foie gras (ganzen- of eendenlever) en stelt een handels- en importverbod in voor deze producten.

Het standpunt Geen plofdieren is onderdeel van: Dierenrechten

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer