Geen plof­dieren


Onze idealen

Veel dieren zijn zo ver doorgefokt dat ze in een paar weken kunnen worden vetgemest. Dit zorgt voor ernstige welzijnsproblemen. Zo zakken plofkippen door hun pootjes en kunnen dikbilkoeien niet meer natuurlijk bevallen. Een dierwaardig bestaan betekent ook dat dieren zich op natuurlijke wijze kunnen voortplanten en niet langer kunstmatig en veelvuldig geïnsemineerd worden.

  • Het fokken op extreem snelle groei (zoals bij kippen en varkens) of op extreme productie (zoals bij melkkoeien) wordt verboden.
  • Er komt een maximum voor de ‘productie’ per dier.
  • Er komt een verbod op het insemineren van dieren.
  • Er komt een verbod op kunstmatige methoden van zaadwinning.
  • Er komt een einde aan het doorfokken op steeds grotere aantallen biggetjes die een zeug per dracht moet werpen.
  • Nederland maakt zich in de EU sterk voor een verbod op de productie van foie gras (ganzen- of eendenlever) en stelt een handels- en importverbod in voor deze producten.

Het standpunt Geen plofdieren is onderdeel van: Dierenrechten in de grondwet

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer